Tre glada personer ute på promenad på väg till en aktivitet. En person sitter i rullstol.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av Trollhättans Stad. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Aktiviteter, funktionsnedsättning

Det finns olika aktiviteter anpassade för dig med någon form av funktionsnedsättning.

Avlastning, funktionsnedsättning

Du som bor i Trollhättan och vårdar en närstående eller tar hand om ett barn med funktionsnedsättning kan få olika former av avlastning som ger dig möjlighet till återhämtning.

Boende, funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning finns det olika boendeformer i Trollhättan.

Äldre kvinna sitter i soffa i sitt hem tillsammans med vårdpersonal och samtalar glatt.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

LSS

LSS är en lag som ger dig som har omfattande funktionsnedsättningar rätt till särskild stöd och service.

En personlig assistent sitter tillsammans med en person vid ett bord  i ett bibliotek och tittar på ett bildstöd tillsammans.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till dig som har stora behov av hjälp med dina grundläggande behov.

Psykisk funktionsnedsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp av socialpsykiatrin inom Trollhättans Stad.

En blå buss åker på en gata. På sidan av gatan står några buskar.

Resor, transporter och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

En person sätter in en hörapparat på en flicka.

Syn- och hörselnedsättning

Har du problem med syn eller hörsel kan du få råd och information från Västra götalandsregionen.

Tolk

Regionens tolkservice vänder sig till dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

Relaterad information

Individuell plan enligt LSS

Föreningsregister 

Välj kategorin "funktionsnedsättning" så kommer alla organisationer/föreningar inom detta område upp. 

Senast granskad 2021-09-23 av JONHJO