Person i rullstol sitter på ett möte och håller i en presentation för tre andra personer som sitter vid ett bord.

Individuell plan enligt LSS

Den här informationen vänder sig till dig som har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vem har rätt till en individuell plan?

Du som har rätt att få insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska erbjudas och har rätt att begära en §10 plan LSS, vardagligt kallad individuell plan. Vi skall erbjuda dig individuell plan årligen, men du kan också begära en individuell plan när du vill.

Individuell plan ska inte förväxlas med genomförandeplan. En individuell plan är din plan. Den skapas på din begäran och du styr hur planen skall se ut. Till skillnad från en genomförandeplan som beskriver hur dina insatser ska genomföras.

När kan en individuell plan vara bra?

En individuell plan kan vara bra när du vill planera inför en liten eller stor förändring i livet eller vill ha mer inflytande över ditt liv och vardag. På en individuell plan samlas personer från olika instanser på samma gång för att prata om hur man kan göra förändringen möjlig.

Vad består en individuell plan av?

En individuell plan består av flera delar:

  • Ett förberedande möte där du tillsammans med den person som ska upprätta planen diskuterar vad du vill använda planen till, vem eller vilka du vill bjuda in, om du vill tala själv eller om du vill att någon annan ska hjälpa dig med det et cetera.
  • Ett planeringsmöte där du tillsammans med de personer som du bjudit in, diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation.
  • Samt ett möte som handlar om att följa upp hur det har gått med det ni kommit överens om.

Din individuella plan

Det som planeras och beslutas vid mötena och resultaten av det som genomförs skrivs ned och blir din plan, ditt dokument. Den person som hjälper dig att upprätta planen är ansvarig för att detta skrivs ned.

Vem vänder jag mig till om jag vill ha en individuell plan?

Om du önskar att få en individuell plan vänder du dig till personal inom den verksamhet där du befinner dig eller till din handläggare på biståndsenheten. Har du inte numret kan du ringa via Trollhättans Stads växel på telefonnummer 0520–495000.

Senast granskad 2022-05-20 av JONHJO