Aktiviteter, funktionsnedsättning

Det finns olika aktiviteter anpassade för dig med någon form av funktionsnedsättning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bild på personer i en Daglig verksamhet som hjälper till i en trädgård.

Daglig verksamhet/sysselsättning

Trollhättans Stad har dagliga verksamheter inom LSS som ger en meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället för dig med behov.

En äldre man sitter på en stol och tittar på en man som spelar dragspel.

Mötesplatser för seniorer

Vi har mötesplatser på flera olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Trämaterial från spelet kubb ligger på en gräsmatta.

Träffpunkt socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins träffpunkt är en mötesplats för personer som har insatser såsom boende eller boendestöd inom socialpsykiatrin.

Två äldre män håller i varsin stav under en övning. Framför dem sitter en kvinnlig instruktör på en stol där hon håller i en egen stav.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för personer med demenssjukdom som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå och få stimulans och innehåll i vardagen.

Två personer är ute och promenerar under hösten och samtalar.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att du kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera.

Bild på en persons hand som klappar en annan människas hand

Kontaktperson

Behöver du stöd av en medmänniska? Kontaktperson är till för dig som upplever ensamhet och som behöver stöd av en medmänniska.

Relaterad information

Upplev och göra och i Trollhättan

Senast granskad 2021-04-15 av JONHJO