Bild på en personlig assistent tillsammans med en yngre kille i rullstol på uppfarten till ett hus.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till dig som har stora hjälpbehov av personlig karaktär. 

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du bli beviljad biträde av personlig assistent alternativt ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.

Förutsättningen att vara berättigad insatsen är att du behöver hjälp med dina grundläggande behov, att behovet av hjälp är varaktigt och att du är under 65 år när du ansöker om insatsen.

Ansök om personlig assistans

Assistansersättning Försäkringskassan

Om du är i behov av mer stöd än 20 timmar per vecka av de grundläggande behoven inom personlig assistans kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida. Sök på "assistansersättning" på försäkringskassans hemsida, så hittar du snabbt rätt.

Försäkringskassan

Senast granskad 2020-02-04 av jonathan.hjort@trollhattan.se