Bild på en personlig assistent tillsammans med en yngre kille i rullstol på uppfarten till ett hus.

Personlig assistans

Personlig assistans enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är ett personligt utformat stöd till dig som har mycket stora hjälpbehov av personlig karaktär. 

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Du kan bli beviljad biträde av personlig assistent alternativt ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.

Förutsättningen att vara berättigad till denna insats är att du behöver hjälp med dina grundläggande behov och att behovet av hjälp är varaktigt och att du är under 65 år.

Så här ansöker du om personlig assistans

Du som vill ansöka om personlig assistans gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken

Om du behöver mer hjälp än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida. Sök på "assistansersättning" på försäkringskassans hemsida, så hittar du snabbt rätt.

Försäkringskassan

Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort