En blå buss åker på en gata. På sidan av gatan står några buskar.

Resor, transporter och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv. Om du har behov av hjälp under din färdtjänstresa kan du ansöka om att få ta med en ledsagare. Sjukresekontoret i Vänersborg ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborg.

Taxichaufför hjälper dam in i taxi

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har någon funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller att åka med allmänna kollektivtrafiken.

Ett tåg

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor utanför färdtjänstområdet och innebär att du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal.

Ett ljusblått parkeringstillstånd för rörelsehindrad och en p-skiva med en vy från Trollhättan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som vill ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan göra det på två sätt, antingen skriftligt på en särskild blankett som tillhandahåll av kommunen eller via vår e-tjänst. Läkarintyg är en obligatorisk del av ansökan.

Senast granskad 2021-04-15 av JONHJO