Avlastning, funktionsnedsättning

Du som bor i Trollhättan och vårdar en närstående eller tar hand om ett barn med funktionsnedsättning kan få olika former av avlastning som ger dig möjlighet till återhämtning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Unga

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats där barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte och social gemenskap tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö.

Vuxen person hjälper ett barn i rullstol med  ortos.

Avlösarservice i hemmet för barn och unga

Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personal kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn om ditt barn.

Korttidstillsyn för skolungdom

Skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

En stort träd står på en liten gräsyta i mitten av en vändplan framför en byggnad. På byggnaden sitter en stor skylt där det står Tallbacken. Under skylten är en ingång gjord av glasdörrar.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende under en begränsad period för dig som har vård- och omsorgsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses i det egna hemmet.

Entrén till Tallbacken i Trollhättan.

Växelboende

Växelboende innebär att man växlar mellan att bo hemma och på växelboende.

Kvinna blickar ut över sjö och skog samtidigt som solen lyser.

Anhörig eller närstående

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad 2024-05-27 av ANDGLE