Händer från många olika personer tillsammans

Invandring och integration

På dessa sidor får du information om vart du som nyanländ flykting eller invandrare ska vända dig för att få information och hjälp. Du får också information om hur vi i Trollhättan arbetar med dessa frågor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Enheten för nyanlända i Trollhättans Stad arbetar integrationskonsulenter som handlägger och utreder glappersättning och försörjningsstöd, samt anmäler personer till SFI och samhällsorientering. Samtalskontakter samt råd och stöd ges av alla konsulenter på enheten. Alltid i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Barn och ungdomskonsulenten arbetar med att stödja familjer i frågor som rör barnomsorg, grundskola och gymnasium. Samt stöd och kontakter med olika myndigheter som rör främst skola och barnhälsovård.

En av integrationskonsulenterna arbetar med att stödja tillkomsten av föreningsaktivitet och lämna språkstöd på arabiska och armeniska. Konsulenten ansvarar även för kontakterna med Migrationsverket i frågor om statsbidrag, den första inskrivningen på enheten, att ge råd och stöd till nya och gamla invandrare samt kontakt med ansvariga för projekt Språkvän och bostödjare.

Kriget i Ukraina - så agerar Trollhättan

Rysslands invasion av Ukraina har väckt många frågor. Här svarar vi på några av dem.

Kriget i Ukraina - så agerar Trollhättan

Relaterad information

informationsverige.se - En portal för nyanlända  Den här portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats. Här hittar du flera olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna svenska själv eller med andra.

Socialtjänstlagen - Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige.

Senast granskad 2022-11-29 av JENMAR