Vilket stöd kan man få?

Som nyanländ kan du behöva stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vuxna

Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för nyanlända personer som kan arbeta och är mellan 20 och 64 år.

Enheten för Socialt stöd och försörjning

På Enheten för Socialt stöd och försörjning tar vi emot vuxna personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som har rätt till etablering enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte har fyllt 20, erbjuds plats i förskola, grundskola eller gymnasium.

För barn från förskoleklass till årskurs 1-9 råder skolplikt.

Du kan läsa mer om vilken barnomsorg som finns i Trollhättans Stad samt om hur man ansöker om barnomsorg och skola under sidorna om barn och utbildning.

Utbildning och barnomsorg i Trollhättans Stad

Medborgarservice

Medborgarservice kan hjälpa dig med en rad olika samhällsfrågor, till exempel kontakt med myndigheter. Tjänsten är gratis. Vi kan endast hjälpa personer som är folkbokförda i Trollhättans kommun och som har de fyra sista siffrorna i personnumret.

Du hittar oss i samma lokal som Kronan bibliotek. Kontakta oss via Kronans Kulturhus.

Fyra personer som sitter vid ett bord

Introduktionscentrum

Introduktionscentrum (IC) är en verksamhet inom Trollhättans Stad som riktar sig till nyanlända flyktingar och anhöriginvandrade. IC samhällsorientering på modersmål eller annat språk som deltagarna behärskar. IC har även informatörer från olika delar av samhället, så som myndigheter och ideella organisationer.

Senast granskad 2023-05-23 av JENMAR