Vilket stöd kan man få?

Som nyanländ kan du behöva stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen.

Person
Enhetschef Lejla Fatic 0520-49 78 47
Enhet Enheten för nyanlända Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vuxna

Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för nyanlända personer som kan arbeta och är mellan 20 och 64 år.

Enheten för nyanlända

På Enheten för nyanlända tar vi emot vuxna personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som har rätt till etablering enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. På enheten jobbar vi med grundläggande initial information, handläggning av ekonomiskt bistånd, invandrarservice, språkvän och föreningsguide.

Vi som jobbar här är sex personer med olika kompetens. Två invandrarkonsulenter, tre socialsekreterare och en konsulent för nyanlända barn och ungdomar.

På enheten har vi arabisktalande personal. För språkservice hänvisas enskilda till Medborgarservice på Kronan.

På Enheten för nyanlända jobbar vi inte med bostadsförsörjning. För bostäder hänvisar vi till den vanliga bostadsmarknaden.

Öppettider

Måndag-torsdag 8.30-12.00 och 13.00-15.00
Onsdag stängt 10.00-12.00
Fredag 8.30-14.00

Drop in till socialsekreterare 8.30-12.00

Barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte har fyllt 20, erbjuds plats i förskola, grundskola eller gymnasium.

För barn från förskoleklass till årskurs 1-9 råder skolplikt.

Du kan läsa mer om vilken barnomsorg som finns i Trollhättans Stad samt om hur man ansöker om barnomsorg och skola under sidorna om barn och utbildning.

Utbildning och barnomsorg i Trollhättans Stad

Ett antal kvinnor och män som sträcker fram sina händer

Språkvän

Språkvän Trollhättan är till för att underlätta för nyanlända och etablerade svenskar att mötas och lära känna varandra. Vi gör detta möjligt genom personliga matchningar av individer, grupper, par och familjer samt genom gruppaktiviteter. Språkvänner träffas för att umgås och prata svenska, men också för att lära sig mer om varandras kulturer och/eller yrkesliv.

Bollar från olika sporter

Föreningsguide

Är du nyanländ till Sverige och är intresserad av att ta del av föreningslivet som finns i Trollhättan? Föreningsguide kan hjälpa dig med att ta kontakt med en förening som du tycker verkar intressant.

Entré Kronan

Medborgarservice

På Medborgarservice får du kostnadsfri hjälp på många språk. Medborgarservice finner du i samma lokal som Kronan bibliotek.

Fyra personer som sitter vid ett bord

Introduktionscentrum

Introduktionscentrum (IC) är en verksamhet inom Trollhättans Stad som riktar sig till nyanlända flyktingar och anhöriginvandrade. IC samhällsorientering på modersmål eller annat språk som deltagarna behärskar. IC har även informatörer från olika delar av samhället, så som myndigheter och ideella organisationer.

Senast granskad 2019-05-06 av Cecilia Wilson