Tolk

Om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har du rätt till tolk. Alla myndigheter bör vid behov anlita tolk när man har kontakt med någon som inte behärskar svenska.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Myndigheten avgör om tolk ska bokas eller inte och betalar kostnaden. Tolkarna har tystnadsplikt.

Du kan själv anlita tolk för privat bruk men får då stå för kostnaden själv.

Trollhättan är medlem i Tolkförmedling Väst och vi anlitar dem för språktolkförmedling och översättningsservice.

Telefonnummer för tolkbeställningar: 0770-813 000 

Tolkförmedling Väst

Entré Kronan

Medborgarservice

På Medborgarservice får du kostnadsfri hjälp på många språk. Medborgarservice finner du i samma lokal som Kronan bibliotek.

Relaterad information

 

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL