En undersköterska klappar om och hjälper en äldre kvinna på en gruppbostad.

Äldre

Du som är äldre kan få råd och hjälp av Trollhättans Stad.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior. Du kan även läsa om vilket stöd som finns i kommunen.

Omsorgsförvaltningen kan erbjuda stöd och hjälp till dig som är äldre. Hjälp- och hemsjukvårdsinsatserna ges antingen i det egna hemmet, så kallad hemtjänst, eller i särskilt boende.

Närbild på två händer - en äldre och en yngre håller varandra i händerna

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna leva ett bra liv.

Matservering

Lunchserveringar

Välkommen till våra lunchserveringar. Här hittar du lunchmeny och våra lunchrestauranger.

Servicelinjen buss

Resor, transporter och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Två sjuksköterskor hemma hos en patient.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. 

Rullator vid trappa

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Fönster med luckor

Boenden, särskilda

Kommunen ska erbjuda ett individuellt anpassat och utformat boende till de som av olika anledningar är i behov av detta.

Bild på en sluss i Trollhättan.

Demens

För dig med demenshandikapp och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg bland annat dagverksamhet, korttidsboende och gruppboende.

Senast granskad 2019-02-20 av Jonathan Hjort