Fyra äldre personer sitter och dricker kaffe och fikar vid ett bord.

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Trollhättans Stad. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Vybild över Trollhättan från ovan. Flera olika hus syns samt en kanal.

Boende, äldre

För dig som är äldre finns det olika boendeformer i Trollhättan för att hjälpa dig utifrån dina individuella behov.

Ett gäng äldre personer sitter och spelar kort utomhus runt ett bord.

Aktiviteter, äldre

I Trollhättan finns flera verksamheter dit du som äldre är välkommen. Du kan till exempel besöka en träffpunkt eller ansöka om att få gå till en dagverksamhet.

Avlastning, äldre

Det finns olika former av avlastning som ger dig som äldre, eller till dig som vårdar/tar hand om någon äldre, möjlighet till återhämtning.

Äldre kvinna sitter i soffa i sitt hem tillsammans med vårdpersonal och samtalar glatt.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

En blå buss åker på en gata. På sidan av gatan står några buskar.

Resor, transporter och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

En äldre man och kvinna sitter och äter vid ett bord. En tredje person håller en hand på kvinnan och ler.

Lunchserveringar

För att underlätta för dig som är äldre och funktionsnedsatt driver Trollhättans Stad lunchrestauranger.

En person sätter in en hörapparat på en flicka.

Syn- och hörselnedsättning

Har du problem med syn eller hörsel kan du få råd och information från Västra götalandsregionen.

Tolk

Regionens tolkservice vänder sig till dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

Kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Har du frågor om kognitiv sjukdom/demenssjukdom kan du kontakta Trollhättans Stads demenssjuksköterska och demensundersköterska för råd och vägledning.

Digital vägledning

Digital vägledning är en tjänst som erbjuds av Trollhättans kommun till alla folkbokförda seniorer i kommunen. Det är en kostnadsfri tjänst som syftar till att hjälpa dig att använda dina digitala enheter på ett enklare sätt i din vardag.

Senast granskad 2024-04-08 av JONHJO