En undersköterska klappar om och hjälper en äldre kvinna på en gruppbostad.

Äldre

Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior. Du kan även läsa om vilket stöd som finns i kommunen.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen kan erbjuda stöd och hjälp till dig som är äldre. Hjälp- och hemsjukvårdsinsatserna ges antingen i det egna hemmet, så kallad hemtjänst, eller i särskilt boende.

Kvinna får hjälp i hemmet av vårdpersonal.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

Matservering

Lunchserveringar

Här hittar du lunchmeny och våra lunchrestauranger.

Servicelinjen buss

Resor, transporter och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

Två sjuksköterskor vid en bild vid kanalen på väg på patientbesök.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. 

Rullator vid trappa

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Boenden, särskilda

Kommunen ska erbjuda ett individuellt anpassat och utformat boende till de som av olika anledningar är i behov av detta.

Vårdpersonal håller handen på axeln på en äldre person på ett boende.

Demens

Vi erbjuder olika former av stöd och omsorg för personer med demens. Bland annat dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Senast granskad 2020-01-24 av Jonathan Hjort