Kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Har du frågor om kognitiv sjukdom/demenssjukdom kan du kontakta Trollhättans Stads demenssjuksköterska för råd och vägledning.

Verksamhet

Samordning demens

Telefon

0520-49 58 85

Övrig information

Kontakttelefonen besvaras på vardagar mellan klockan 08.00-15.30 av Trollhättans Stads demenssjuksköterska. Är de upptagna kommer du till telefonsvar där du gärna får lämna ditt telefonnummer så att de kan ringa upp dig.

Du är också välkommen att maila, men då ber vi dig att undvika mer ”personlig” information. Vi ringer upp om du angett ditt telefonnummer och önskar en telefonkontakt.
E-post: Demenssamordning@trollhattan.se 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kognitiv sjukdom/demenssjukdom betraktas idag som folksjukdom med cirka 25 000 personer som insjuknar per år i Sverige. Åldern är den största riskfaktorn, men sjukdomsutveckling i medelåldern förekommer. Om du märker av symtom, känner oro för dig själv eller för någon i din närhet kan du vända dig till vårdcentralen. Det är läkaren på vårdcentralen som startar utredning av symtom och som kan ge besked om det beror på en kognitiv sjukdom eller om det kan röra sig om något annat.

Kanske vill du inte veta. Att få en sjukdomsdiagnos kan vara ett svårt besked att få, men det kan också ge dig en förklaring som gör det lättare både för dig själv och din omgivning att förstå och hantera situationen. Det kan också underlätta för dig att få ett stöd som passar just dig och dina behov.

Demenssjuksköterska

Trollhättans Stads demenssjuksköterska är en kostnadsfri resursperson för dig som har frågor kring demenssjukdom. Demenssjuksköterskan arbetar bland annat med:

  • Ge råd, vägledning och svara på frågor som rör demenssjukdom
  • Informera om vad för stöd och hjälp som finns att få
  • Stötta personer som är anhörig till någon som har en demenssjukdom eller som har symtom som kan vara demenssjukdom
Äldre kvinna sitter i soffa i sitt hem tillsammans med vårdpersonal och samtalar glatt.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

Kvinna blickar ut över sjö och skog samtidigt som solen lyser.

Anhörig eller närstående

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

En äldre man sitter på en stol och tittar på en man som spelar dragspel.

Mötesplatser för seniorer

Vi har mötesplatser på flera olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Senast granskad 2024-06-24 av JARWEREIDBRE