Vybild över Trollhättan från ovan. Flera olika hus syns samt en kanal.

Boende, äldre

För dig som är äldre finns det olika boendeformer i Trollhättan för att hjälpa dig utifrån dina individuella behov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Vårdpersonal står i ett kök och förbereder mat. I bakgrunden sitter äldre personer vid bord.

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en boendeform för personer med stora omvårdnadsbehov. På boendet får du service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Särskilt boende för äldre

 

Bostad med särskild service för vuxna

En boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. 

Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen

En boendeform för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning.

En stort träd står på en liten gräsyta i mitten av en vändplan framför en byggnad. På byggnaden sitter en stor skylt där det står Tallbacken. Under skylten är en ingång gjord av glasdörrar.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende under en begränsad period för dig som har vård- och omsorgsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses i det egna hemmet.

Entrén till Tallbacken i Trollhättan.

Växelboende

Växelboende innebär att man växlar mellan att bo hemma och på växelboende.

Senast granskad 2024-04-09 av JONHJO