Vård- och omsorgsboende

Här presenteras kommunens olika vård- och omsorgsboenden i Trollhättan för dig som är äldre och har en funktionsnedsättning.

Person
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende Marie Uls 0520–49 50 05

Ett vård- och omsorgsboende består ofta av 8-10 lägenheter om 28-40 kvadratmeter, belägna i närheten av personal och med tillgång till gemensamma utrymmen. Till exempel ett samvarorum och en matsal. I vård- och omsorgsboende finns en fast personalgrupp med bemanning dygnet runt. Varje lägenhet har trygghetslarm. Till hyran läggs en avgift för service, omsorg och mat. Lägenheterna möbleras av den boende med undantag av säng, som redan finns.

Ansök om vård- och omsorgsboende

Senast granskad 2021-01-26 av jonathan.hjort@trollhattan.se