Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en boendeform för personer med stora omvårdnadsbehov. På boendet får du service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Särskilt boende för äldre finns som stöd för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Det kan exempelvis vara att du känner en stor oro/otrygghet och har stora omvårdnadsbehov som inte tillgodoses av stödinsatser i din ordinarie bostad. 

På ett särskilt boende för äldre finns personal på plats dygnet runt för att hjälpa dig med service, stöd och omvårdnad. Boendet består ofta av 8-10 lägenheter på cirka 28-40 kvadratmeter med tillgång till gemensamma utrymmen. Till exempel ett samvarorum och en matsal. 

Så här ansöker du om särskilt boende för äldre

Särskilda boenden för äldre i Trollhättan

I Trollhättan finns det 12 olika särskilda boenden för äldre utspridda runt om i staden. Vid ett beslut om särskilt boende för äldre kommer du genom vår boendekoordinator anvisas till ett av våra boenden där det finns plats.

Ett träd och en lyktstolpe syns utanför glasdörren som leder in till äldreboendet Nordängen. På sidan av ingång står det stora bokstäver på väggen där det står Nordängen.

Blackstorpsvägen 18

Blackstorpsvägen 18, även kallat för Nordängen, är ett ljust, trivsamt och charmigt vård- och omsorgsboende i Sjuntorp.

Skylt på Landbogården

Domarringsvägen 1-5

På Domarringsvägen 1-5 ligger ett vård- omsorgsboende som även kallas Landbogården. Boendet är beläget i Åsaka, ungefär tio kilometer från centrala Trollhättan.

Äldreboendet Hagtornsstigen 51. Ett inhägnande staket sträcker sig runt boendet med flera uteplatser intill.

Hagtornsstigen 51

Hagtornsstigen 51 är ett nybyggt och modernt vård- och omsorgsboende som ligger i kvarteret Stjärtmesen på Dannebacken i den norra delen av Trollhättan.

Sommarbild utomhus på husen på Humlevägen.

Humlevägen 74

Humlevägen 74 (tidigare kallat Blåklinten) ligger på Sylte, den södra stadsdelen av Trollhättan.

Sommarbild utomhus på husen på Humlevägen.

Humlevägen 80

Humlevägen 80 (tidigare kallat Violen) ligger på Sylte, den södra stadsdelen av Trollhättan.

Sommarbild utomhus på husen på Humlevägen.

Humlevägen 106

Humlevägen 106 (tidigare kallat Rödklövern) ligger på Sylte, den södra stadsdelen av Trollhättan.

Sommarbild utomhus på husen på Humlevägen.

Humlevägen 112

Humlevägen 112 (tidigare kallat Näckrosen) ligger på Sylte, ungefär fyra kilometer från centrum.

Sommarbild utomhus på husen på Humlevägen.

Humlevägen 118

Humlevägen 118 (tidigare kallat Solrosen) ligger på Sylte, den södra stadsdelen av Trollhättan.

Blåvingens äldreboende på Lantmannavägen i Trollhättan.

Lantmannavägen 96–98

Lantmannavägen 96–98 (tidigare kallat Blåvingen) ligger på Lextorp i södra delen av Trollhättan.

Äldreboendet Lantmannavägen 102. Flera träd syns intill boendet som ligger intill ett naturområde.

Lantmannavägen 102

Lantmannavägen 102 är ett modernt och nybyggt boendet i kvarteret Blåvingen, i utkanten av Lextorp.

Entré utomhus gul tegelbyggnad, blå himmel.

Lextorpsvägen 11

Lextorpsvägen 11 är ett särskilt boende för äldre på Lextorp i den södra delen av Trollhättan.

Ett träd med lite växtlighet står i mitten av en liten rondell utanför Källstorpsgården. I bakgrunden syns flervåningshuset i tegel samt en ingång till boendet.

Strömsviksvägen 99

På Strömsviksvägen 99 ligger ett särskilt boende för äldre som kallas Källstorpsgården. Boendet ligger cirka 2,5 kilometer från centrum vid västra sidan av staden.

Relaterad information

Parboende/medboende

 

Senast granskad 2023-03-13 av JONHJO