Nyckelknippa som sitetr i ett lås i en dörr

Hemlöshet

Är du hemlös eller känner du någon som är det?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hemlöshet kan se ut på många olika sätt. Vissa hamnar i hemlöshet på grund av droger och missbruk. För andra är orsakerna helt andra. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att bevilja tak över huvudet i akuta situationer. Behovet av akut tak över huvudet kan bland annat tillgodoses genom akutlogi. I staden finns det en akutlogi för män och en för kvinnor där man kan sova i avskildhet. Insatsen är behovsprövad, vilket innebär att du behöver göra en ansökan om akutlogi till en socialsekreterare, som också kan ge dig mer information om vad insatsen innebär.  

Vid behov av akutlogi kontaktas receptionen för Enheten för socialt stöd och försörjning, telefon 0520-49 71 47, vardagar före klockan 16.

Vid akut behov går det att boka akutlogi via socialjouren och utanför kontorstid kontaktas vår socialjour.

Det är generellt inte Trollhättans Stads uppgift att tillhandahålla bostäder till hemlösa. Den skyldigheten har vi endast för personer som av speciella skäl har svårt att skaffa bostad på egen hand och är helt bostadslösa. Med speciella skäl menas att man tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har en psykisk funktionsnedsättning eller behöver komma ifrån en mycket farlig eller hotfull situation.

 

Vybild över hustak i Trollhättan

Hitta bostad

I Trollhättan finns ingen bostadsförmedling med gemensam bostadskö. För dig som söker bostad har vi istället listat fastighetsägare nedan.  Vi har också bostadsgaranti för studenter på Högskolan Väst. Mer om denna kan du läsa under "Studentbostäder".

Senast granskad 2021-02-14 av JONHJO