Nyckelknippa som sitetr i ett lås i en dörr

Hemlöshet

Är du hemlös eller känner du någon som är det?

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Hemlöshet kan se ut på många olika sätt. Vissa hamnar i hemlöshet på grund av droger och missbruk. För andra är orsakerna helt andra. 

För att räknas som hemlös har du bara bostad på mycket kort sikt, eller inte alls. Du räknas inte som hemlös om du bor i andra hand eller som inneboende, även om du bor trångt och otryggt.

Speciella skäl

Det är generellt inte Trollhättans Stads uppgift att tillhandahålla bostäder till hemlösa. Den skyldigheten har man endast för personer som av speciella skäl har svårt att skaffa bostad på egen hand och är helt bostadslösa. Med speciella skäl menas att man tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har en psykisk funktionsnedsättning eller behöver komma ifrån en mycket farlig eller hotfull situation.

Akut logi

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att bevilja tak över huvudet i akuta situationer. Behovet av akut tak över huvudet kan bland annat tillgodoses genom akutlogi.

Vid behov av akutlogi kontaktas receptionen vid socialt stöd och försörjning, telefon 0520-49 71 47 vardagar före klockan 16.

Vid akut behov går det att boka akutlogi via socialjouren, 0522-69 74 44, utanför kontorstid kontaktas vår socialjour

Senast granskad: 2017-09-21 av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)