Trollhättans Stadshus

Kommun och politik

Välkommen till Trollhättans Stad. Det är vi som driver och förvaltar den kommunala verksamheten i Trollhättan.

Hitta snabbt

Sverige är uppdelat i 290 kommuner.

Vi betalar pengar till den kommun vi bor i. Det kallas kommunalskatt.

Sverige är en demokrati. Demokrati betyder att de som bor i landet väljer vilka som ska bestämma.

De som bor i kommunen väljer vilka som ska bestämma i Trollhättan. 

De som bestämmer kallas politiker. 

I Trollhättan är Paul Åkerlund Kommunstyrelsens högsta politiker och ordförande.

Det är val i kommunen vart fjärde år.

Kommunen är uppdelad i förvaltningar.

Personal som arbetar i en förvaltning kallas för tjänstemän. 

Tjänstemän är anställda av kommunen.

Paul Åkerlund hälsar dig välkommen hit!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

Trollhättan har ambitionen att växa till 70 000 invånare år 2030 och vi arbetar hårt med att skapa förutsättningar för detta. Inte minst när det gäller kommunal service – där vårt jobb är att skapa förutsättningar för Trollhättans invånare att leva ett bra liv. Det kan handla om en god äldrevård, en bra skola eller ett gott klimat för våra företag.

Trollhättans Stad har omkring 4 700 anställda och omsätter årligen cirka tre miljarder kronor.

Här kan du till exempel läsa om hur kommunen fungerar och är uppbyggd. Du hittar också handlingar och protokoll från politiska möten, pressmeddelanden samt allmän information om hur vi kommunicerar. Hittar du inte det du söker är du välkommen att höra av dig – vi tar gärna emot synpunkter, frågor, tips och råd!

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Sessionssalen, tom, med talarpodiet i förgrunden

Sammanträdestider

Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder inom Trollhättans Stad.

En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

En hög med gula post-it-lappar. På den översta står det "GDPR"

Dataskydd och personuppgifter

Trollhättans Stad värnar om din personliga integritet. Här förklarar vi hur kommunen samlar in och använder dina personuppgifter, enligt GDPR, samt beskriver dina rättigheter i förhållande till oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Senast granskad 2023-10-02 av KLALIW