Händer som försiktigt håller ett hus, en gräsmatta och vindkraftverk

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör idag ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Det finns olika dimensioner av hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk. I Trollhättans Stad arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. 

Agenda 2030

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Trollhättans Stad är en av flera viktiga aktörer som på flera olika sätt arbetar för att bidra till att dessa utvecklingsmål nås. 

Trollhättans hållbara nyhetsbrev

Trollhättans Stad har ett nytt nyhetsbrev om hållbar utveckling lokalt och globalt. Brevet riktar sig till både medborgare och medarbetare, företag och andra kommuner.

Fairtrade Sveriges logotyp med texten: "Vi är en Fairtrade City, diplomerad av Fairtrade Sverige".

Fairtrade

Trollhättan är en diplomerad Fairtrade City. Tillsammans arbetar staden, näringsliv och organisationer för att fler ska känna till vad rättvis handel innebär och hur du som konsument kan välja schysst producerade varor.

Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Senast granskad 2020-09-09 av fia.johannessen@trollhattan.se