Småpengar i glasburkar

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle
Senast granskad 2017-10-16 av katarina.loodh@trollhattan.se