Småpengar i glasburkar

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
Senast granskad 2017-10-16 av Katarina Loodh