Tillgänglighet

Kommunen är till för alla. Alla ska ha samma möjligheter att delta, påverka och göra sin röst hörd, och ingen får särbehandlas.

Personer
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

Här är samlingsplatsen för information som kan vara av intresse för dig som vill veta lite mer om Agenda 22, våra styrdokument, tillgänglighetsdatabasen, och annan övrig information om tillgänglighet som kan vara av intresse.

Tillgänglighet till fysiska lokaler

Offentliga byggnader och miljö i Trollhättan ska ha bra tillgänglighet. Som invånare ska du kunna ta dig till bibliotek, idrottshallar, skolor eller andra offentliga lokaler utan problem.

Tillgänglighet här handlar om att du ska kunna nå dit du vill nå. Att ta dig till och från arbetet, kunna besöka biblioteket eller att ta dig in på skolan där dina barn går.

Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar men även för personer som är i olika perioder i livet såsom att man får barn och är i behov av barnvagn eller att man bryter benet och går på kryckor eller sitter i rullstol. Eller bara genom att vara barn eller att bli äldre. Förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.

Har du synpunkter eller frågor, är du välkommen att kontakta kommunens Agenda 22-samordnare

Tillgänglighet till information via webb och hemsida

Personer med funktionsnedsättning ska kunna använda Trollhättans Stads webbplats, och ta del av den information som ligger där.

Standard bestäms av WCAG 2.0, samt E-delegationens webbriktlinjer

Den internationella standarden (ISO/IEC 40500:2012) WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 innehåller rekommendationer för att tillgängliggöra webbinnehåll för personer med olika typer av funktionsnedsättningar men även personer utan funktionsnedsättningar sägs gynnas av dessa rekommendationer. Rekommendationerna består av olika nivåer av vägledning; principer, riktlinjer, framgångskriterier samt tekniker.

E-delegationen, en kommitté under näringsdepartementet som arbetar enligt regeringens direktiv, tog 2012 fram riktlinjer för arbete med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Tillgänglighet är en grundläggande princip i webbriktlinjerna och rekommendationen är att utgå från WCAG 2.0 i nivå AA och att sedan bygga på ytterligare för att öka tillgängligheten. De olika riktlinjerna har olika prioritet, exempelvis är prioritet 1 att följa WCAG 2.0 nivå AA medan det är prioritet 3 att ge information på lättläst svenska. 

Trollhättans Stads webbplats uppfyller den standard som gäller för tillgänglighet på webben.

Har du synpunkter eller frågor, är du välkommen att kontakta kommunens webbkommunikatör

Tillgänglighet och bra bemötande

De dagliga kontakterna med kommunens personal och politiker är många. Oavsett om det handlar om direktkontakt, exempelvis genom ett möte eller via telefon, eller indirekt via annonser och skyltar är tillgänglighet och bemötande viktiga delar för hur man uppfattar Trollhättans Stad. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och väl omhändertagna i kommunen. Mer om detta kan du läsa på nedanstående länkar.

Kvalitet och utveckling

Folkhälsa

Jämställdhet

Har du synpunkter eller frågor, är du välkommen att kontakta kommunens kvalitetschef

Närbild på man som lyssnar intensivt. Texten "Vi lyssnar på dig" i bakgrunden.

Dialog och synpunkter

Det är genom dialog med medborgare som vi kan bli bättre - därför vill vi veta vad du tycker. Ställ frågor och diskutera saker med oss.

Närbild på ett tangentbord

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet? Dina åsikter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ständigt kunna förbättras.

Senast granskad: 2018-02-06 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)