Tillgänglighetsdatabasen

I Tillgänglighetsdatabasen hittar du information om tillgänglighet till offentliga lokaler, besöksmål, restauranger och hotell i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tillgänglighetsdatabasen finns för att besökare ska ha möjlighet att avgöra om en plats eller lokal är tillgänglig för dig som besökare.

För att underlätta har informationen delats upp utifrån fem svårigheter:

  • svårt att se
  • svårt att höra
  • svårt att röra sig
  • svårt att tåla vissa ämnen
  • svårt att bearbeta och tolka information

När ni söker information om de anläggningar ni är intresserade av väljer ni genom att söka information utifrån den eller de svårigheter ni har.

I dagsläget ligger det få inventeringar av kommunens lokaler i databasen på grund av uppdateringar av databasen. Nya inventeringar av lokalerna är inte gjorts ännu men de kommer framöver.

För att få information om tillgänglighet i en av våra verksamheter kontakta personal eller chef på enheten. Generellt sett är alla Enkelt avhjälpta hinder anpassade i verksamhetsbyggnaders entréer och gångvägar till entré, samt även rullstol-WC.  

 

Tillgänglighetsdatabasen TD 2.0

Logotype, Tillgänglighetsdatabasen

Relaterad information

Begreppsförklaring tillgänglighet

Våra handikapporganisationer hittar du i föreningsregistret Välj kategorin "handikapp" så kommer alla organisationer/föreningar inom detta område upp. 

Senast granskad 2019-07-29 av PERIVA