Agenda 22

Agenda 22 handlar om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning och ska genomsyra Trollhättans Stads alla verksamheter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Agenda 22

FN:s standardregler för funktionshindrades lika möjligheter i samhället som beslutades 1993. Utgångspunkten i reglerna är att alla medborgare är lika värda och därför skall ha samma rättigheter.

I Trollhättans kommun ska alla invånare kunna uppnå samma grad av delaktighet och jämlikhet. Alla invånare ska ha goda förutsättningar att ta del av Stadens utbud samt arbeta med att göra alla publika verksamheter tillgänglig för alla medborgare.

Senast granskad 2015-04-14 av KATLOO