Symbolisk bild med texten INFO, och en hand som håller uppe bokstaven F

Kommunfakta

Trollhättan – tätort i Västergötland och centralort i Trollhättans kommun, i Västra Götalands län.

Person
Planeringssekreterare Göran Carlsson 0520-49 79 62
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Snabbfakta

  • Folkmängden i kommunen har ökat 15 år i rad. Nu är vi fler än 59 000 invånare.
  • Antal invånare i Trollhättan just nu: 59 058 (31 december, 2019).
  • Landareal: 410 kvkm
  • Invånare per kvkm: 138

Mer kommunfakta finns under befolkning och statistik

Kommunfullmäktige och mandatfördelning

Efter valet den 9 september 2018 gäller en ny mandatfördelning. Den 15 oktober höll nyvalda kommunfullmäktige ett konstituerade möte och utsåg då presidium samt valberedning.

Kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar om kommunal service, hur den ska finansieras samt följas upp. Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Hand som stoppar ner ett kuvert i en valurna. Svenska flaggan i bakgrunden

Valresultat, mandatfördelning

Val till kommunfullmäktige 2018-09-09.

Senast granskad 2020-03-06 av per.ivarsson@trollhattan.se