Befolkning och statistik

Befolkning och statistik i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Snabbfakta

  • Folkmängden i kommunen har ökat 17 år i rad
  • Antal invånare i Trollhättan just nu: 59 139 (30 juni, 2021)
  • Landareal: 410 kvkm
  • Invånare per kvkm: 144,6

Antal invånare i Trollhättan

År Folkmängd, 31/12 Födelsenetto under året Flyttnetto under året Sammanlagd förändring
2020 59 249 63 121 191
2019 59 058 50 257 330
2018 58 728 137 349 490

Tätorter i Trollhättans kommun, enligt SCB:s avgränsning

Tätort 2019 2020
Trollhättan 50297 50360
Sjuntorp 2148 2158
Velanda 776 785
Åsaka 374 373
Upphärad 549 552
Ej tätort 4914 5021
Kommunen totalt 59058 59249

Folkmängd uppdelat på ålder

Åldersfördelning 2019 2020
0-5 4207 4127
6-15 7266 7302
16-18 2129 2141
19-24 4461 4440
25-44 15415 15558
45-64 14322 14352
65-79 8217 8254
80-w 3041 3075
Summa 59058 59249

Sysselsättning – näringsgrenar i Trollhättan

Näringsgren 2019 2020
Jordbruk, skogsbruk, fiske 222 259
Tillverkning och utvinning 3727 3748
Energi, vatten, avfall 789 755
Byggverksamhet 1867 1923
Handel, transport, kommunikation 4285 4391
Personliga och kulturella tjänster 1662 1936
Finans, fastighetsförvaltning, företagstjänster 4453 4492
Offentlig förvaltning 1070 1228
Utbildning och forskning  3679 3776
Vård och omsorg  7656 7280
Okänd näringsgren  120 173
Summa 29530 29961

Antal bostäder i Trollhättans kommun

Hustyp 2019 2020
Småhus 10957 11005
Flerbostadshus 15539 15854
Övriga hus 237 237
Specialbostäder 1948 1971
Totalt 28681 29067

Pendling till och från Trollhättans kommun

Typ av pendling 2018 2019
Inpendlare 11321 11393
Utpendlare 9339 9255
Nettopendling 1982 2138

Stadsdelar - kommundelar

Stadsdel-kommundel
Antal invånare 31 dec

2019 2020
Centrum norra 3585 3512
Centrum södra 2703 2588
Hjortmossen 3246 3261
Tingvalla, Håjum 1591 1786
Kronogården  5776 5709
Karlstorp  2811 2781
Sylte, Alingsåker  3344 3415
Lextorp  4458 4382
Innovatum  247 326
Skoftebyn  3105 3143
Västergärdet  93 101
Hjulkvarn  1536 1541
Dannebacken  2458 2470
Stavre  1927 1940
Sandhem västra  1259 1253
Sandhem östra  1933 1922
Halvorstorp, Stallbacka, Hedeäng 1792 1767
Strömslund  1839 1808
Torsred  1719 1906
Edsvid 459 469
Källstorp 1019 1017
Björndalen 1473 1451
Skogshöjden 1945 1939
Överby 424 429
Norra Björke landsbygd 306 289
Väne-Åsaka landsbygd 995 986
Gärdhem 1175 1205
Norra Björke tätort 195 189
Åsaka tätort 366 366
Velanda 780 780
Upphärad landsbygd 584 596
Rommele 355 369
Fors 621 610
Upphärad tätort 555 555
Sjuntorp 2077 2091
Lagmansered 215 216
Utan känd hemvist m.m. 92 81
Summa 59058 59249
Senast granskad 2021-09-07 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se