Befolkning och statistik

Befolkningsstatistik i Trollhättan.

Person
Planeringssekreterare Göran Carlsson 0520-49 79 62
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Antal invånare i Trollhättan

År Folkmängd, 31/12 Födelsenetto under året Flyttnetto under året Sammanlagd förändring
2018 58 728 137 349 490
2017 58 238 137 326 485
2016 57 753 158 497 661
2015 57 092 110 49 163
2014 56 929 130 227 356
2013 56 573 201 617 824
2012 55 749 61 188 250
2011 55 499 150 87 251
2010 55 248 84 291 375
2009 54 873 30 354 386
2008 54 487 64 119 187
2007 54 300 115 346 470
2006 54 830 -14 539 528
2005 53 302 137 1 138
2004 53 154 59 175 234
2003 52 920 40 -52 -12
2002 52 937 -17 139 122
2001 52 823 1 -64 -63
2000 52 891 16 -3 13

Om befolkningen i Trollhättans kommun

  • Folkmängden i kommunen har ökat 15 år i rad. Under 2017 blev vi fler än 58 000 invånare.
  • Antal invånare i Trollhättan just nu: 58 860 (30 juni, 2019).

Tätorter i Trollhättans kommun, enligt SCB:s avgränsning

Tätort 2000 2005 2010 2015 2017
Trollhättan 44046 44498 46457 48573 49511
Sjuntorp 2142 2132 2124 2213 2160
Velanda 563 563 581 592 683
Åsaka 301 304 292 327 314
Upphärad 593 571 588 572 563
Ej tätort 5154 5171 5167 4728 4915
Okänd hemvist 92 63 39 87 92
Kommunen totalt 52891 53302 55248 57092 58238

 

Folkmängd uppdelat på ålder

Åldersfördelning 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
0-5 4549 3498 3468 3870 4135 4204 4206 4258
6-15 6261 7197 6930 6230 6733 6956 7076 7208
16-18 1748 1748 2180 2458 1986 1997 2035 2043
19-24 3888 3807 3634 4940 5083 4929 4801 4637
25-44 14922 14834 14648 14109 14229 14574 14792 15134
45-64 11986 12735 13302 13832 14193 14234 14307 14287
65-79 6823 6454 6096 6867 7803 7900 8058 8163
80-w 2305 2618 3044 2943 2930 2959 2963 2998
Summa 52485 52891 53302 55248 57092 57753 58238 58728

 

Sysselsättning – näringsgrenar i Trollhättan

Näringsgren 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Jordbruk, skogsbruk, fiske 192 190 177 237 237 225
Tillverkning och utvinning 12986 10033 7531 3927 4188 3597
Energi, vatten, avfall 522 510 606 650 673 734
Byggverksamhet 1332 1531 813 1840 1755 1827
Handel, transport, kommunikation 3539 3866 4194 4230 4144 4130
Personliga och kulturella tjänster 1224 1405 1520 1571 1627 1689
Finans, fastighetsförvaltning, företagstjänster 2546 2943 3007 3634 3842 4522
Offentlig förvaltning 664 726 830 920 1002 1082
Utbildning och forskning  1812 2726 3276 3474 3570 3713
Vård och omsorg  5708 5474 6094 6994 7335 7491
Okänd näringsgren  303  485 130 214 124 137
Summa 30828 29889 29178 27691 28497 29147

 

Antal bostäder i Trollhättans kommun

Hustyp 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Småhus 10718  10764   10952   10429  10574 10674 10875 10937
Flerbostadshus 14824 15108  15344  16108  17015 17031 17364 17447
Totalt 24542 24872  26296  26537  27589 27705 28239 28384

 

Pendling till och från Trollhättans kommun

Typ av pendling 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Inpendlare 9958 8935 11285 10930 11201 10317 10772 11034
Utpendlare 3569 3363 4428 5240 6181 8255 8705 9134
Nettopendling 6389 5572 6857 5690 5020 2062 2067 1900

 

Stadsdelar - kommundelar

Stadsdel-kommundel
Antal invånare 31 dec

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Centrum norra 2871 3033 3218 3273 3268 3316 3606
Centrum södra 2027 2075 2107 2478 2573 2645 2670
Hjortmossen 3145 3171 3165 3232 3188 3233 3263
Tingvalla, Håjum 1225 1245 1502 1493 1469 1489 1482
Kronogården  4822 4734 5075 5704 5752 5909 5869
Karlstorp  2243 2200 2496 2590 2772 2765 2773
Sylte, Alingsåker  2992 2993 3166 3337 3312 3319 3415
Lextorp  3945 3954 4099 4335 4413 4436 4381
Innovatum  0 0 0 134 201 263 256
Skoftebyn  3023 3027 3069 3111 3121 3093 3112
Västergärdet  131 117 105 98 95 98 89
Hjulkvarn  1547 1569 1578 1534 1546 1527 1541
Dannebacken  2084 2110 2194 2193 2184 2194 2183
Stavre  1813 1804 1836 1953 1956 1916 1909
Sandhem västra  1168 1173 1230 1228 1241 1240 1262
Sandhem östra  2037 2048 2010 1959 1948 1945 1916
Halvorstorp, Stallbacka, Hedeäng 1678 1691 1804 1796 1818 1815 1822
Strömslund  1739 1772 1870 1858 1875 1865 1858
Torsred  1190 1268 1345 1457 1604 1629 1678
Edsvid 348 379 385 378 389 377 488
Källstorp 764 799 929 944 925 979 1010
Björndalen 1622 1672 1625 1536 1502 1494 1499
Skogshöjden 1946 2023 2032 2013 2044 2042 1971
Överby 150 173 276 348 354 408 427
Norra Björke landsbygd 349 335 352 317 312 299 308
Väne-Åsaka landsbygd 1084 1085 1039 977 981 987 1003
Gärdhem 1162 1150 1136 1142 1147 1150 1178
Norra Björke tätort 196 200 202 198 195 187 199
Åsaka tätort  273 278 263 317 301 305 342
Velanda 601 609 628 610 688 766 767
Upphärad landsbygd 670 639 609 574 587 590 569
Rommele 337 339 340 338 342 353 354
Fors 733 712 657 657 659 670 613
Upphärad tätort 573 561 593 573 568 564 560
Sjuntorp 2066 2063 2063 2107 2098 2058 2087
Lagmansered 245 238 211 213 219 221 213
På församlingen skrivna 92 63 39 87 106 91 55
Summa 52891 53302 55248 57092 57753 58238 58728

 

Kommunfakta

Samtliga länkar nedan är externa eller dokument, och öppnas upp i nytt fönster.

2019

Kommunfakta 2019

Kommunfakta barn och familj 2019

Kommunfakta tätort 2019

Municipial Facts 2019 in English

 

2018

Kommunfakta 2018

Kommunfakta barn och familj 2018

Kommunfakta tätort 2018

Municipial Facts 2018 in English

 Befolkningsprognos 2018–2023

2017

Kommunfakta 2017

Kommunfakta barn och familj 2017

Kommunfakta tätort 2017

Municipal facts 2017 in English

2016

Kommunfakta 2016

Kommunfakta barn och familj 2016

Municipal facts 2016 in English - Kommunfakta 2016 på engelska

2015

Kommunfakta 2015

Kommunfakta barn och familj 2015

Municipal facts 2015 in English - Kommunfakta 2015 på engelska

Kommunfakta 2015

Kommunfakta - tätort 2015

Kommunfakta - barn 2015

Kommunfakta - engelska 2015

Fickfakta, 2015

Senast granskad 2019-09-12 av Clara Bengtsson