Drottningtorget Trollhättan, människor sitter på parkbänkar.

Befolkning och statistik

Här hittar du information Trollhättans befolkning och annan fakta och statistik om kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Snabbfakta


  • Antal invånare i Trollhättan just nu: 59 154 (31 december 2021)
  • Landareal: 410 kvkm
  • Invånare per kvkm: 144,4

 

 

Befolkningsprognos


Trollhättans Stad satsar på tillväxt med målet att bli 70 000 invånare till år 2030. Varje år tar vi fram en befolkningsprognos som sträcker sig fem år framåt i tiden. Prognosen är ett viktigt verktyg i planeringen av Trollhättans utveckling. 

Läs Trollhättans Stads befolkningsprognos 2021-2026


 

 

Mer fakta och statistik om Trollhättan

 

 

Samtliga Båda kön Kvinnor Män
0-17 år 12 767 6 134 6 633
18-64 år 34 963 16 999 17 964
65- år 11 424 6 141

5 283

Medelålder 40,8 41,8

39,9

Utrikesfödda 13 171 6 558 6 613
Födda 632 307

325

Avlidna 519 252

267

Födelsenetto 113 55

58

Inflyttade 3 070 1 525

1 545

Utflyttade 3 305 1 610

1 695

Nettoflyttning -235 -85

-150

Folkökning -95 -20

-75

 

Tätort 2019 2020
Trollhättan 50297 50360
Sjuntorp 2148 2158
Velanda 776 785
Åsaka 374 373
Upphärad 549 552
Ej tätort 4914 5021
Kommunen totalt 59058 59249

 

Bostäder 2020 Antal bostäder Antal personer
Totalt 29 067 59 249
Flerbostadshus 18 062 28 615
Småhus 11 005 29 970
Uppgift saknas   664
Bostadsbyggande (nybyggnad)   339

Hushåll 2020 Antal
Totalt 27 299
Antal hushåll efter storlek  
1 person 11 191
2 personer 8 120
3 personer 3 132
4 personer 3 108
5 personer 1 088
6 personer 410
7 personer eller fler 250
Antal personer per hushåll i snitt 2,2

Sysselsättning Båda kön Kvinnor Män
Arbetstillfällen i Trollhättan 29 343 14 524 14 819
Bor och arbetar i Trollhättan  18 062 9 236 8 826
Pendlar in till Trollhättan 11 281 5 288 5 993
Pendlar ut från Trollhättan 9 108 3 707 5 401

Förvärvsinkomst i tkr Båda kön Kvinnor Män
Medelinkomst 328,7 292,1 363,0
Medianinkomst 331,2 300,2 366,4

Utbildningsnivå Båda kön Kvinnor Män
Grundskola 8 354 4 280 4 074
Gymnasial 20 934 9 459 11 475
Eftergymnasial och forskarutbildning 16 120 8 875 7 245

 

Stadsdel-kommundel
Antal invånare 31 dec

2019 2020 2021
Centrum norra 3585 3512 3540
Centrum södra 2703 2588 2615
Hjortmossen 3246 3261 3296
Tingvalla, Håjum 1591 1786 1779
Kronogården  5776 5709 5622
Karlstorp  2811 2781 2780
Sylte, Alingsåker  3344 3415 3466
Lextorp  4458 4382 4339
Skoftebyn, Innovatum  3352 3469 3466
Västergärdet  93 101 97
Hjulkvarn  1536 1541 1478
Dannebacken  2458 2470 2437
Stavre  1927 1940 1908
Sandhem västra  1259 1253 1230
Sandhem östra  1933 1922 1924
Halvorstorp, Stallbacka, Hedeäng 1792 1767 1759
Strömslund  1839 1808 1817
Torsred  1719 1906 2003
Edsvid 459 469 469
Källstorp 1019 1017 992
Björndalen 1473 1451 1426
Skogshöjden 1945 1939 1892
Överby 424 429 418
Norra Björke landsbygd 306 289 299
Väne-Åsaka landsbygd 995 986 965
Gärdhem 1175 1205 1246
Norra Björke tätort 195 189 185
Åsaka tätort 366 366 372
Velanda 780 780 797
Upphärad landsbygd 584 596 606
Rommele 355 369 362
Fors 621 610 627
Upphärad tätort 555 555 561
Sjuntorp 2077 2091 2072
Lagmansered 215 216 218
Utan känd hemvist m.m. 92 81 91
Summa 59058 59249 59154
Senast granskad 2022-02-14 av REBGUS