Drottningtorget Trollhättan, människor sitter på parkbänkar.

Befolkning och statistik

Här hittar du information Trollhättans befolkning och annan fakta och statistik om kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

Befolkningsprognos


En befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. Den bygger på uppskattningar om hur många som kommer att födas, dö och flytta in och ut inom ett visst område.

Befolkningsprognosen är ett viktigt planeringsunderlag när det är viktigt att veta hur många människor, i olika åldrar, som kommer att bo i ett visst område framöver. Befolkningsprognosen är därför ett centralt för kommunens verksamheter och bolag.

Läs Trollhättans Stads befolkningsprognos 2024-2033


 

 

Mer fakta och statistik om Trollhättan

 

 

Samtliga Båda kön Kvinnor Män
0-17 år 12 749 6 140 6 609
18-64 år 35 108 17 088 18 020
65- år 11 417 6 154

5 263

Medelålder 40,9 41,9

40,0

Utrikesfödda 13 429 6 688 6 741
Födda 677 350

327

Avlidna 595 272

323

Födelsenetto 82 78

4

Inflyttade 3 166 1 489

1 677

Utflyttade 3 148 1 466

1 682

Nettoflyttning 18 23 -5
Folkökning 120 108

12

 

Tätort 2019 2020
Trollhättan 50297 50360
Sjuntorp 2148 2158
Velanda 776 785
Åsaka 374 373
Upphärad 549 552
Ej tätort 4914 5021
Kommunen totalt 59058 59249

 

Bostäder 2022 Antal bostäder Antal personer
Totalt 29 355 58 510
Flerbostadshus 18 259 28 559
Småhus 11 096 29 951
Uppgift saknas   764
Bostadsbyggande (nybyggnad lägenheter)   107

Hushåll 2022 Antal
Totalt 27 491
Antal hushåll efter storlek  
1 person 11 436
2 personer 8 073
3 personer 3 167
4 personer 3 099
5 personer 1 111
6 personer 366
7 personer eller fler 239
Antal personer per hushåll i snitt 2,2

Sysselsättning Båda kön Kvinnor Män
Arbetstillfällen i Trollhättan 29 224 14 518 14 706
Bor och arbetar i Trollhättan  17 820 9 146 8 674
Pendlar in till Trollhättan 11 404 5 372 6 032
Pendlar ut från Trollhättan 9 788 3 020 5 738

Förvärvsinkomst i tkr Båda kön Kvinnor Män
Medelinkomst 344,7 306,7 380,5
Medianinkomst 344,8 312,6 381,8

Utbildningsnivå Båda kön Kvinnor Män
Grundskola 7 857 3 987 3 870
Gymnasial 20 828 9 409 11 419
Eftergymnasial och forskarutbildning 16 817 9 347 7 470

 

Stadsdel-kommundel
Antal invånare 31 dec

2019 2020 2021 2022
Centrum norra 3585 3512 3540 3518
Centrum södra 2703 2588 2615 2554
Hjortmossen 3246 3261 3296 3383
Tingvalla, Håjum 1591 1786 1779 1834
Kronogården  5776 5709 5622 5560
Karlstorp  2811 2781 2780 2772
Sylte, Alingsåker  3344 3415 3466 3496
Lextorp  4458 4382 4339 4229
Skoftebyn, Innovatum, Västergärdet  3445 3570 3563 3560
Hjulkvarn  1536 1541 1478 1503
Dannebacken  2458 2470 2437 2452
Stavre  1927 1940 1908 1895
Sandhem västra  1259 1253 1230 1252
Sandhem östra  1933 1922 1924 1914
Halvorstorp, Stallbacka, Hedeäng 1792 1767 1759 1745
Strömslund  1839 1808 1817 1807
Torsred  1719 1906 2003 2019
Edsvid 459 469 469 473
Källstorp 1019 1017 992 994
Björndalen 1473 1451 1426 1425
Skogshöjden 1945 1939 1892 1901
Överby 424 429 418 417
Norra Björke landsbygd 306 289 299 299
Väne-Åsaka landsbygd 995 986 965 961
Gärdhem 1175 1205 1246 1310
Norra Björke tätort 195 189 185 192
Åsaka tätort 366 366 372 380
Velanda 780 780 797 802
Upphärad landsbygd 584 596 606 605
Rommele 355 369 362 353
Fors 621 610 627 628
Upphärad tätort 555 555 561 553
Sjuntorp 2077 2091 2072 2145
Lagmansered 215 216 218 216
Utan känd hemvist m.m. 92 81 91 127
Summa 59058 59249 59154 59274
Senast granskad 2023-05-30 av JOADEBLA