Befolkning och statistik

Befolkning och statistik i Trollhättan.

Person
Samhällsplanerare Frida Fredriksson 0520-49 51 58
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Snabbfakta

  • Folkmängden i kommunen har ökat 17 år i rad
  • Antal invånare i Trollhättan just nu: 59 249 (31 december, 2020)
  • Landareal: 410 kvkm
  • Invånare per kvkm: 144

Antal invånare i Trollhättan

År Folkmängd, 31/12 Födelsenetto under året Flyttnetto under året Sammanlagd förändring
2020 59 249 63 121 191
2019 59 058 50 257 330
2018 58 728 137 349 490

 

Tätorter i Trollhättans kommun, enligt SCB:s avgränsning

Tätort 2018 2019
Trollhättan 49897 50300
Sjuntorp 2152 2148
Velanda 680 776
Åsaka 352 374
Upphärad 554 549
Ej tätort 5038 4819
Okänd hemvist 55 92
Kommunen totalt 58728 59058

 

Folkmängd uppdelat på ålder

Åldersfördelning 2018 2019
0-5 4258 4207
6-15 7208 7266
16-18 2043 2129
19-24 4637 4461
25-44 15134 15415
45-64 14287 14322
65-79 8163 8217
80-w 2998 3041
Summa 58728 59058

 

Sysselsättning – näringsgrenar i Trollhättan

Näringsgren 2018 2019
Jordbruk, skogsbruk, fiske 222 259
Tillverkning och utvinning 3727 3748
Energi, vatten, avfall 789 755
Byggverksamhet 1867 1923
Handel, transport, kommunikation 4285 4391
Personliga och kulturella tjänster 1662 1936
Finans, fastighetsförvaltning, företagstjänster 4453 4492
Offentlig förvaltning 1070 1228
Utbildning och forskning  3679 3776
Vård och omsorg  7656 7280
Okänd näringsgren  120 173
Summa 29530 29961

 

Antal bostäder i Trollhättans kommun

Hustyp 2018 2019
Småhus 10937 17724
Flerbostadshus 17447 10957
Totalt 28384 28681

 

Pendling till och från Trollhättans kommun

Typ av pendling 2018 2019
Inpendlare 11321 11393
Utpendlare 9339 9255
Nettopendling 1982 2138

 

Stadsdelar - kommundelar

Stadsdel-kommundel
Antal invånare 31 dec

2018 2019
Centrum norra 3606 3585
Centrum södra 2670 2703
Hjortmossen 3263 3246
Tingvalla, Håjum 1482 1591
Kronogården  5869 5776
Karlstorp  2773 2811
Sylte, Alingsåker  3415 3344
Lextorp  4381 4458
Innovatum  256 247
Skoftebyn  3112 3105
Västergärdet  89 93
Hjulkvarn  1541 1536
Dannebacken  2183 2458
Stavre  1909 1927
Sandhem västra  1262 1259
Sandhem östra  1916 1933
Halvorstorp, Stallbacka, Hedeäng 1822 1792
Strömslund  1858 1839
Torsred  1678 1719
Edsvid 488 459
Källstorp 1010 1019
Björndalen 1499 1473
Skogshöjden 1971 1945
Överby 427 424
Norra Björke landsbygd 308 306
Väne-Åsaka landsbygd 1003 995
Gärdhem 1178 1175
Norra Björke tätort 199 195
Åsaka tätort 342 366
Velanda 767 780
Upphärad landsbygd 569 584
Rommele 354 355
Fors 613 621
Upphärad tätort 560 555
Sjuntorp 2087 2077
Lagmansered 213 215
På församlingen skrivna 55 92
Summa 58728 59058
Senast granskad 2021-02-23 av fia.johannessen@trollhattan.se