Val

Kommunerna ansvarar för genomförandet av både de allmänna valen och valet till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det svenska valsystemet

Ett exempel är rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen och till vallokalerna på valdagen. Valnämndens preliminära rösträkning efter valet äger rum onsdagen efter valdagen. Rösträkningen är offentlig.

Länk till Valnämnden

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val samt informera om möjlighet att rösta i dessa val. På Valmyndighetens hemsida finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på flera olika språk.

Valresultatet fastställt för valet till Europaparlamentet

Film om de allmänna valen i Sverige

Senast granskad 2019-07-03 av KATLOO