Valnämnden

Valnämnden i Trollhättan är lokal valmyndighet och ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val till Europaparlament, riksdag, kommun och landsting samt eventuella folkomröstningar och extra val.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Valnämnden ansvarar bland annat för att det finns tillgängliga vallokaler, rekrytera och utbilda  valförrättare, samt för förtidsröstningen i kommunen.

Valnämnden ansvarar även för den preliminära sammanräkningen av röster under valdagens kväll samt under onsdagen i veckan efter valdagen.
Nästa val genomförs 2022. 

 http://www.val.se

Presidium

Jane Larzon S

Ordförande

Jane Larzon (S)

E-post: jane.larzon@handels.se

Mobilnummer: 010-4508231

Bild saknas

Vice ordförande

Martin Engman (M)

E-post: martin.engman@trollhattan.se

Mobilnummer: 070-7777380

 

Sök ledamöter för Valnämnden i diariet

Reglemente för Valnämnden

Senast granskad 2020-09-21 av MARJOHNOR