Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter avseende stöd till äldre och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och för den kommunala hälso- och sjukvården.

Person
Nämndsekreterare Lena Johansson 0520-49 71 02
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Relaterad information

Omsorgsförvaltningen

Senast granskad 2020-01-02 av Marie Johansson Nordqvist