Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter avseende stöd till äldre och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och för den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Relaterad information

Omsorgsförvaltningen

Senast granskad 2023-06-27 av MARJOHNOR