Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad. Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad.

Stadsdirektör

Stadsdirektören har det övergripande ansvaret för Trollhättans Stads tjänstemannaorganisation. All personal i Trollhättans Stad är anställd av Kommunstyrelsen och vi ser hela organisationen med dess olika förvaltningar som en sammanhållen helhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I uppdraget som stadsdirektör (kommunchef) ligger det att leda, samordna och utveckla verksamheten men också att arbeta aktivt med samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Till sin hjälp i ledningsarbetet finns Stadsdirektörens ledningsgrupp (SDL) som består av förvaltningschefer och stabsfunktioner, där vi gemensamt driver utvecklingen av Trollhättan och den kommunala organisationen.

Som stadsdirektör har man ett nära samarbete med den politiska beslutsorganisationen och svarar för beslutsunderlag till nämnder och styrelser.

Trollhättans Stad är den största arbetsgivaren i Trollhättan. Vi svarar för en stor del av den service som ger förutsättningarna för Trollhättebornas vardag och vår verksamhet har stor betydelse för Trollhättans långsiktiga utveckling. Varje medarbetare ska veta sitt uppdrag, jobba i en verksamhet med bra ledning och ha möjlighet att ta ansvar för verksamhetens resultat och utveckling. Hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk är prioriterat i hela organisationen.

Vi gör livet enklare!

Så här beskriver vi vår verksamhetsidé, alltså anledningen till att vi finns:

"Tillsammans jobbar vi för att alla i vår stad ska kunna utvecklas, uppleva trygghet och känna framtidstro. Vi gör livet enklare i Trollhättan."

Trollhättans Stads stadsdirektör heter Said Niklund.

Relaterad information

Hur fungerar en kommun?

Senast granskad 2021-01-20 av PERIVA