Stadsdirektör

Stadsdirektören har det övergripande ansvaret för Trollhättans Stads tjänstemannaorganisation. All personal i Trollhättans Stad är anställd av Kommunstyrelsen och vi ser hela organisationen med dess olika förvaltningar som en sammanhållen helhet.

Person
Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

I uppdraget som kommunchef ligger det att leda, samordna och utveckla verksamheten men också att arbeta aktivt med samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Ledningsgruppen består av Trollhättans Stads förvaltningschefer och stabsfunktioner och vi driver gemensamt utvecklingen av verksamheten.

Som ledare har vi ett nära samarbete med den politiska beslutsorganisationen och svarar för beslutsunderlag till nämnder och styrelser.Ulrika Strandrot Frid, stadsdirektör.

Trollhättans Stad är den största arbetsgivaren i Trollhättan. Vi svarar för en stor del av den service som ger förutsättningarna för Trollhättebornas vardag och vår verksamhet har stor betydelse för Trollhättans långsiktiga utveckling. Varje medarbetare ska veta sitt uppdrag, jobba i en verksamhet med bra ledning och ha möjlighet att ta ansvar för verksamhetens resultat och utveckling. Hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk är prioriterat i hela organisationen.

Verksamhetsidén för den kommunala organisationen är följande:

Vi arbetar utifrån de politiska uppdragen som fastställs av Kommunfullmäktige i Mål och resursplanen (MRP) och nämndernas verksamhetsplaner. "Vårt uppdrag är att genomföra mål- och resursplanen med högsta möjliga kvalitet och effektivitet. Vi medverkar till att Trollhättan långsiktigt utvecklas som en attraktiv kommun för boende, verksamheter, studier och fritid."

Ulrika Strandroth Frid, Stadsdirektör

Relaterad information

Hur fungerar en kommun?

Senast granskad 2017-08-08 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se