Kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande organ och dess politiker utses vid allmänna val vart fjärde år och får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget och hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala samt beslutar om kommunal service och hur den ska finansieras samt följas upp. I Kommunfullmäktige beslutas även vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ledamöter och ersättare som skall väljas till kommunstyrelsen, de olika nämnderna och bolagsstyrelserna. Även revisorer som skall granska kommunens verksamhet utses av Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har 61 mandat. Ordet mandat kan liknas vid uppdrag och är i det här fallet likställt med röst/ledamot. Det finns också 32 ersättare i kommunfullmäktige.

Läs mer om valresultat och mandatfördelning i kommunfullmäktige

Hör Gert-Inge Andersson, ordförande i kommunfullmäktige, berätta lite kort om hur kommunfullmäktige fungerar och vad den beslutar om:

Presidium

Gert-Inge Andersson

Ordförande, Gert-Inge Andersson (S)

E-post:gert-inge.andersson@politiker.trollhattan.se

Remigiusz Bielinski

1:e vice ordförande, Remigiusz Bielinski (M)

E-post: Remigiusz.bielinski@politiker.trollhattan.se

Carina Lorentzon 

2:e vice ordförande, Carina Lorentzon (S)

E-post: carina.lorentzon@politiker.trollhattan.se
 

Sök ledamöter för Kommunfullmäktige i Ciceron Webb

Kommunfullmäktiges protokoll och handlingar

Kommunfullmäktiges protokoll ligger sökbara på hemsidan under två års tid. Vill du få tag på äldre handlingar, kan du söka på respektive nämnds registrator på sidan Diarium och postlistor.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i stadshuset på Gärdhemsvägen 9, Trollhättan. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkomna att delta. 

Sammanträdestider

Sammanträdeshandlingar

Handlingar i de ärenden som skall behandlas finns tillgängliga på Stadskansliet, Gärdhemsvägen 9, mån-tors kl 8.30-12.00, 13.00-16.30, fre 8.30-12.00, 13.00-15.00. Handlingarna kan du även läsa på vår hemsida:

Möten, handlingar och protokoll

Radiosändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Sammanträdena börjar kl. 17.30.

Radio Trollhättan

Tillgänglighet

Sessionsalen som kommunfullmäktige hålls i är utrustad med hörslinga och högtalarsystem samt lokalen är tillgänglig för både rörelsehindrade och synskadade. 

Senast granskad 2019-10-17 av Clara Bengtsson