Politiker i sessionssalen, inför ett kommunfullmäktigemöte

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande organ och dess politiker utses vid allmänna val vart fjärde år och får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen, samtidigt som valet till riksdag och landsting/region. Nästa val äger rum söndag den 9 september 2018.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget och hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala samt beslutar om kommunal service och hur den ska finansieras samt följas upp. I Kommunfullmäktige beslutas även vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ledamöter och ersättare som skall väljas till kommunstyrelsen, de olika nämnderna och bolagsstyrelserna. Även revisorer som skall granska kommunens verksamhet utses av Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har 61 mandat. Ordet mandat kan liknas vid uppdrag och är i det här fallet likställt med röst/ledamot. Det finns också 32 ersättare i kommunfullmäktige.

Läs mer om valresultat och mandatfördelning i kommunfullmäktige

Presidium

            

Ordförande, Olov Säfström (S)

E-post: olov.safstrom@politiker.trollhattan.se

Mobilnummer: 070-3469971

Sari Samuelsson

1:e vice ordförande, Sari Samuelsson (M)

E-post: sari.samuelsson@politiker.trollhattan.se

Mobilnummer: 0728-758895

2:e vice ordförande, Viveca Dalhammar (S)

E-post: viveca.dalhammar@politiker.trollhattan.se

Mobilnummer:  070-6205661

 

Ledamöter för Kommunfullmäktige i Ciceron Webb

Kommunfullmäktiges protokoll och handlingar

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i stadshuset på Gärdhemsvägen 9, Trollhättan. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkomna att delta.

Sammanträdestider

Sammanträdeshandlingar

Handlingar i de ärenden som skall behandlas finns tillgängliga på Stadskansliet, Gärdhemsvägen 9, mån-tors kl 8.30-12.00, 13.00-16.30, fre 8.30-12.00, 13.00-15.00. Handlingarna kan du även läsa på vår hemsida:

Möten, handlingar och protokoll

Radiosändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Sammanträdena börjar kl. 17.30.

Radio Trollhättan

Läs mer om kommunfullmäktige

Senast granskad: 2018-03-02 av: Per Ivarsson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)