Kommunfullmäktige samlade i sessionssalen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens beslutande organ och dess politiker utses vid allmänna val vart fjärde år och får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget och hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala samt beslutar om kommunal service och hur den ska finansieras samt följas upp. I Kommunfullmäktige beslutas även vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ledamöter och ersättare som skall väljas till kommunstyrelsen, de olika nämnderna och bolagsstyrelserna. Även revisorer som skall granska kommunens verksamhet utses av Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har 61 mandat. Ordet mandat kan liknas vid uppdrag och är i det här fallet likställt med röst/ledamot. Det finns också 32 ersättare i kommunfullmäktige.

Läs mer om valresultat och mandatfördelning i kommunfullmäktige

Presidium

Angelica Lundgren Bielinski

Ordförande, Angelica Lundgren Bielinski (M)

E-post: Angelica.lundgren-bielinski@politiker.trollhattan.se

Tony Georgiou

1:e vice ordförande, Tony Georgiou (S)

E-post: Tony.georgiou@politiker.trollhattan.se

Bedros Cicek 

2:e vice ordförande, Bedros Cicek (KD)

E-post: Bedros.cicek@politiker.trollhattan.se

Sök ledamöter för Kommunfullmäktige här

Kommunfullmäktiges protokoll ligger sökbara på hemsidan under två års tid. Vill du få tag på äldre handlingar, kan du söka på respektive nämnds registrator på sidan Diarium och postlistor.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i stadshuset på Gärdhemsvägen 9, Trollhättan. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkomna att delta. 

Sammanträdestider

Sammanträdeshandlingar

Handlingar i de ärenden som skall behandlas finns tillgängliga på Stadskansliet, Gärdhemsvägen 9, mån-tors kl 8.30-12.00, 13.00-16.30, fre 8.30-12.00, 13.00-15.00. Handlingarna kan du även läsa på vår hemsida:

Kommunfullmäktiges  möten, protokoll och handlingar

Radiosändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Sammanträdena börjar kl. 17.30.

Radio Trollhättan

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start. 

Webbsändning kommunfullmäktige

Tillgänglighet

Sessionsalen som kommunfullmäktige hålls i är utrustad med hörslinga och högtalarsystem samt lokalen är tillgänglig för både rörelsehindrade och synskadade. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder besluten åt kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Trollhättans Stad, kommun och regionen.

Senast granskad 2024-05-07 av KLALIW