Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Trollhättans Stad, kommun och regionen.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning består av fyra kontor.

Kontoret Tillväxt och utveckling

Inom kontoret Tillväxt och utveckling arbetar vi för en god livsmiljö och rätt information för människorna i Trollhättan. Kontoret hanterar frågor om:

 • Näringslivsutveckling
 • Internationellt arbete
 • Agenda 21/Energi
 • Planering (ÖP)
 • Exploatering
 • Folkhälsa
 • Kollektivtrafik
 • Agenda 22
 • Marknadsföring och massmedia

Personalkontoret

Personalkontoret ansvarar för personalfrågor inom hela den kommunala organisationen, och hjälper kommunens förvaltningskontor och enheter i frågor som rör lönesättning, förhandlingar, arbetsrätt, jämställdhet, arbetsmiljö, kompetensutveckling och chefsstöd.

 • PA-avdelning
 • Löneavdelning
 • Företagshälsovård, HÄLSAN

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunens ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning. Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen.

 • Budget- och redovisning
 • Finansverksamhet
 • Upphandling
 • Lokalförsörjning

Administrativa kontoret

Administrativa kontoret är en del av kommunledningsförvaltningen och omfattar nedanstående stödverksamheter för organisationen.

 • Stadskansli
 • Skydd- och säkerhet
 • Överförmyndare
 • IT-verksamhet
 • Kvalitetsarbete
 • Kommunikation
Senast granskad 2020-09-02 av Per Ivarsson