Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Trollhättans Stad, kommun och regionen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunstyrelsens förvaltning består av fem kontor.

Kontoret för tillväxt och hållbarhet

Kontoret för tillväxt och hållbarhet arbetar för en god livsmiljö och rätt information för människorna i Trollhättan. 

 • Ekologisk hållbarhet, energi
 • Social hållbarhet
 • Trygghet och säkerhet
 • Mark och exploatering 

Kontoret för digitalisering och IT

Trollhättans Stad behöver ta steg mot att införa moderna och innovativa digitaliseringslösningar för alla som bor, lever, verkar och besöker Trollhättan. Kontorets huvudsakliga uppgift är därför att samordna digitaliseringsarbetet med IT. På kontoret arbetar kontorschef, projektledare, informationssäkerhetssamordnare och hela IT-avdelningen. 

 

Personalkontoret

Personalkontoret ansvarar för personalfrågor inom hela den kommunala organisationen, och hjälper kommunens förvaltningskontor och enheter i frågor som rör lönesättning, förhandlingar, arbetsrätt, jämställdhet, arbetsmiljö, kompetensutveckling och chefsstöd.

 • PA-avdelning
 • Löneavdelning
 • Företagshälsovård, HÄLSAN

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunens ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning. Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen.

 • Budget- och redovisning
 • Finansverksamhet
 • Upphandling
 • Lokalförsörjning

Administrativa kontoret

Administrativa kontoret är en del av kommunledningsförvaltningen och omfattar nedanstående stödverksamheter för organisationen.

 • Stadskansli
 • Överförmyndare
 • Kvalitetsarbete
 • Kommunikation
Senast granskad 2023-01-20 av PERIVA