Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete riktar sig till dig som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och omsorg och service för individer och familjer. Vi ansvarar bland annat för verksamheterna familjestöd, arbetsmarknadsstöd, försörjningsstöd, enheten för nyanlända, samtalsmottagningen Kraften samt budget-, skuld och konsumentrådgivningen.

Du kan få olika form av råd och stöd från oss, men även hjälp som grundar sig på en biståndsbedömning.

Läs mer om vårt arbete under rubriken "Omsorg och hjälp"

Kontakta oss på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Relaterad information

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Senast granskad 2021-07-27 av Cecilia Wilson