Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete riktar sig till dig som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och omsorg och service för individer och familjer. Vi ansvarar bland annat för verksamheterna familjestöd, arbetsmarknadsstöd, försörjningsstöd, enheten för nyanlända, samtalsmottagningen Kraften samt budget-, skuld och konsumentrådgivningen.

Du kan få olika form av råd och stöd från oss, men även hjälp som grundar sig på en biståndsbedömning.

Två undersköterskor står utomhus med älven och Trollhättans kraftstation i bakgrunden.

Omsorg och hjälp

Du som medborgare ska få det stöd du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi erbjuder omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Händer som befinner sig på en tangentbord

Socialtjänstens säkra e-brevlåda

Genom denna Säkra e-brevlåda kan du registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen, faderskap/föräldraskap.

Relaterad information

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Senast granskad 2021-12-29 av CECWIL