Omsorgsförvaltningen

Vi ger vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen. 

Person
Förvaltningschef Jane Johansson 0520 - 49 71 00
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen erbjuder olika stödinsatser. Stödet anpassas efter dina behov och syftar till att du skall kunna hantera din vardag så självständigt som möjligt. 

Kvinna får hjälp i hemmet av vårdpersonal.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

Boenden, särskilda

Kommunen ska erbjuda ett individuellt anpassat och utformat boende till de som av olika anledningar är i behov av detta.

Två sjuksköterskor vid en bild vid kanalen på väg på patientbesök.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. 

Rullator vid trappa

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Kvinna i rullstol sitter och surfar med en dator i knät.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp finns det olika stödinsatser som du kan ansöka om.

Senast granskad 2020-01-21 av per.ivarsson@trollhattan.se