Omsorgsförvaltningen

Vi ger vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen. 

Person
Förvaltningschef Jane Johansson 0520 - 49 71 00
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen erbjuder olika stödinsatser. Stödet anpassas efter dina behov och syftar till att du skall kunna hantera din vardag så självständigt som möjligt. 

Äldre kvinna sitter i en fåtölj medan en hemtjänstpersonal tar blodtryck på henne.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

Äldre kvinna sitter i sitt vardagsrum i en rullstol. En undersköterska står bredvid och håller kvinnan på axeln.

Boenden, särskilda

Kommunen ska erbjuda ett individuellt anpassat och utformat boende till de som av olika anledningar är i behov av detta.

Två sjuksköterskor står på varsin sida av en bil i en uppförsbacke. I bakgrunden syns flera träd samt vatten från en kanal.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. 

En rullator står utanför en trappa vid ett bostadshus

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Kvinna i rullstol sitter och surfar med en dator i knät.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp finns det olika stödinsatser som du kan ansöka om.

Senast granskad 2020-09-17 av Katarina Loodh