Omsorgsförvaltningen

Vi ger vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Omsorgsförvaltningen erbjuder olika stödinsatser. Stödet anpassas efter dina behov och syftar till att du skall kunna hantera din vardag så självständigt som möjligt. 

Äldre kvinna sitter i soffa i sitt hem tillsammans med vårdpersonal och samtalar glatt.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

Äldre kvinna sitter i sitt vardagsrum i en rullstol. En undersköterska står bredvid och håller kvinnan på axeln.

Boenden, särskilda

I Trollhättan finns det individuellt anpassade och utformade boenden till dig som av olika anledningar är i behov av detta.

Två sjuksköterskor står på varsin sida av en bil i en uppförsbacke. I bakgrunden syns flera träd samt vatten från en kanal.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. 

Person i rullstol på väg upp för en ramp.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Tre glada personer ute på promenad på väg till en aktivitet. En person sitter i rullstol.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp finns det olika stödinsatser som du kan ansöka om.

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW