Omsorgsförvaltningen

Vi ger vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen. 

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen erbjuder olika stödinsatser som till exempel:

hemtjänst

hemsjukvård

vård- och omsorgsboende

dagverksamheter

trygghetslarm

korttidsboende

Stödet anpassas efter dina behov och syftar till att du skall kunna hantera din vardag så självständigt som möjligt. För att ansöka om olika insatser vänder du dig till biståndsenheten.

Kontaktuppgifter Omsorgsförvaltningen

Relaterad information

Omsorgsnämnden

Senast granskad 2019-02-13 av Jonathan Hjort