Två sjuksköterskor står på varsin sida av en bil i en uppförsbacke. I bakgrunden syns flera träd samt vatten från en kanal.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. 

Person
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Törneröd 0520 – 49 71 23
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i det egna hemmet är att det finns stora svårigheter att ta sig till en vårdcentral samt att insatsen är planerad.

Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård och all sjukhusvård.
Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Senast granskad 2020-02-04 av Jonathan Hjort