Två sjuksköterskor står på varsin sida av en bil i en uppförsbacke. I bakgrunden syns flera träd samt vatten från en kanal.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i det egna hemmet är att det finns stora svårigheter att ta sig till en vårdcentral samt att insatsen är planerad.

Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård och all sjukhusvård.
Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Sjuksköterska tar blodtryck

Ansvarsfördelning kommun och region/landsting

Västra Götalandsregionen och Trollhättans Stad har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Trollhättan.

En sjuksköterska hjälper en patient i en säng med ett dropp. Bredvid står ytterligare en sjuksköterska.

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen.

En fysioterapeut och arbetsterapeut i ett rum med rehabutrustning.

Rehabilitering

Du som har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder och är i behov av rehabilitering kan få insatser av Trollhättans Stads Rehabenhet.

Två tandläkare står vid en stol på en tandläkarmottagning.

Tandvård

På den här sidan kan du bland annat läsa om tandvårdsintyg, uppsökande tandvård och vem som har rätt till nödvändig tandvård och munhälsobedömning.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för medicinsk säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården, utför kontroll och tillsyn samt anmäler allvarliga risker och brister till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Patientskada

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Senast granskad 2021-08-17 av JONHJO