En fysioterapeut och arbetsterapeut i ett rum med rehabutrustning.

Rehabilitering

Du som har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder och är i behov av rehabilitering kan få insatser av Trollhättans Stads Rehabenhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att du ska få stöd och hjälp från Rehabenheten måste du vara inskriven i hemsjukvården eller bo i kommunens särskilda boenden. Syftet med insatserna är att återvinna, bevara eller utveckla funktionsförmågan och klara det dagliga livet så gott som möjligt.

Insatserna utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller omvårdnadspersonal som samverkar för att nå bästa resultat.

Det här kan du få hjälp med

  • funktionsbedömning/träning
  • förskrivning av hjälpmedel
  • instruktion och handledning av personal, anhöriga eller annan person

Rehabilitering innehåller både medicinska, sociala och tekniska insatser som kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Rehabilitering kan ske några dagar i veckan på en dagrehabilitering eller rehabilitering i den egna bostaden.

Behovet av rehabiliteringsinsatser bedöms av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Senast granskad 2023-03-06 av JONHJO