Rehabilitering

Du som har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder och är i behov av rehabilitering kan få insatser via Rehabcentrum.

Person
Medicinskt ansvarig sjuksköterskaUlla Arwidson 0520 - 49 71 23
Enhet Tallbackens Rehabcentrum Telefontid 07.30-09.30 0520 - 49 50 15

För att du ska få stöd och hjälp från Rehabcentrum måste du vara inskriven i hemsjukvården eller bo i kommunens särskilda boenden.

Insatser ges såväl på Rehabcentrum som i hemmet. Syftet med insatserna är att återvinna, bevara eller utveckla funktionsförmågan och klara det dagliga livet så gott som möjligt.

Insatserna utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller omvårdnadspersonal som samverkar för att nå bästa resultat.

Det här kan du få hjälp med

  • funktionsbedömning/träning
  • förskrivning av hjälpmedel
  • instruktion och handledning av personal, anhöriga eller annan person

Rehabilitering innehåller både medicinska, sociala och tekniska insatser som kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Rehabilitering kan ske några dagar i veckan på en dagrehabilitering eller rehabilitering i den egna bostaden.

Behovet av rehabiliteringsinsatser bedöms av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Avgifter

Det högsta beloppet du får betala är 250 kr per månad.

Rehabcentrum

På Tallbackens Rehabcentrum finns olika former av rehabilitering för personer med funktionshinder.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Slussport gamle dal

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att anpassa din permanentbostad.

Dam med rullator

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din behandlande läkare eller rehabmottagning i Primärvården.

Senast granskad: 2017-09-28 av: Ingela Gummesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)