Information enligt patientdatalagen

All vård av patienter måste journalföras enligt patientdatalagen. Journalen är ett stöd för att de som arbetar i vården ska kunna ge en god och säker vård.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Patientdatalag för säkrare vård

All vård av patienter måste journalföras enligt patientdatalagen. Journalen är ett stöd för att de som arbetar i vården ska kunna ge en god och säker vård.
Informationen är sekretessbelagd och det är i patientdatalagen noga reglerat hur den får användas av vårdgivarnas personal. All personal inom hälso‐ och sjukvården har dessutom tystnadsplikt.

Spärra uppgifter

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga för hälso‐ och sjukvårdspersonal utanför den vårdenhet där uppgifterna skapats, kan du begära att dina uppgifter spärras. Då begränsar du möjligheten för vården att ge dig en bra och säker vård. Om du vill spärra din journal bör en riskbedömning göras tillsammans med dig för att kunna överblicka konsekvenserna av en spärr.

  • Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig kan spärren tillfälligt tas bort om uppgifterna är nödvändiga för den vård som du behöver.
  • Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om dina barn.

Samtycke till att hämta information

Första gången vi behöver veta mer om din vård hos andra vårdgivare frågar vi dig om du samtycker till att vi får hämta information om detta. Ditt samtycke registreras i datasystemet. Det är bara den personal som du har en aktuell vårdrelation med, som efter att du har gett ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. Förutsättningen är att de har behov av uppgifterna i sitt arbete för att ge dig vård. Du kan när som helst ändra ditt samtycke.

Vem har läst min journal?

Bara den som behöver informationen i sitt arbete för att ge dig vård har rätt att läsa din journal. Detta gäller både journaler i pappersform och elektroniska journaler.

Som patient har du rätt att ta del av vem som läst din journal.

När du remitteras till en annan vårdenhet medger du samtidigt att mottagaren har rätt att få ta del av den vårdinformationen om dig, för att kunna ta ställning till din fortsatta vård eller behandling.

Nationella kvalitetsregister

Vi liksom andra vårdgivare från hela landet samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper i nationella kvalitetsregister. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren.

Rättelse av oriktiga och missvisande uppgifter

Om du anser att uppgifter om dig inte är riktiga, så har vi skyldig att snarast rätta, blockera eller ta bort uppgifterna om det inte strider mot annan lagstiftning, till exempel patientdatalagen.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorg@trollhattan.se 

Senast granskad 2020-02-05 av JONHJO