Kvalitet och utveckling

Vi vill ständigt utvecklas och förbättra våra olika verksamheter, tjänster och service.

Person
KvalitetschefAnn-Christine Apelman 0520-49 74 83
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kvalitet

Arbetet utgår från den kvalitetspolicy som finns i den av kommunfullmäktige fastställda mål- och resursplanen (MRP) och omfattar alla förvaltningar och verksamheter.
Vårt kvalitetsarbete

Trollhättans Stad vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet! Därför vill vi ha in så många synpunkter som möjligt på våra verksamheter, och lära av dessa. Oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. Din åsikt är värdefull för oss för att vi ska kunna utvecklas!
Hitta din väg in till Trollhättans Stad
Lämna synpunkter och klagomål

Undersökningar

Trollhättans Stad arbetar målmedvetet med att utveckla kvaliteten i de tjänster och den service som vi erbjuder. Ett sätt att arbeta med kvalitet är att göra olika undersökningar för att vi skall se var vi är bra och var vi kan bli bättre. Här presenterar vi några av de kvalitetsmätningar som är gjorda under de senaste åren.
Resultatet av olika undersökningar

Jämför vår service mellan olika enheter

I vår jämförelseservice kan du jämföra Trollhättans Stads olika utförare och privata aktörer. Det är ett bra verktyg att använda för att få reda på hur enheterna inom en viss verksamhet kan skilja sig åt.
Jämför vår service

Senast granskad: 2016-06-20 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)