Kvalitet och utveckling

Du som kommuninvånare förtjänar den bästa kommunala service vi kan erbjuda. För Trollhättans Stad är det därför viktigt att alltid sträva efter att bli bättre och effektivare. Utveckling och förbättring av våra verksamheter, tjänster och service är en självklar del av arbetet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kvalitet

Kommunfullmäktige har antagit en kvalitetspolicy för att förtydliga vad arbetet med kvalitet i Trollhättans stad ska innebära. Den omfattar alla förvaltningar och verksamheter.

Trollhättans Stad arbetar målmedvetet för en god kvalitet i alla verksamheter som bygger på ständig förbättring, med fokus på dem vi är till för. Kvalitetsarbetet handlar om att både säkra och utveckla arbetssätt och processer.

Det innebär att vi fortsätter göra det som fungerar och ger goda resultat och utvecklar det som kan fungera bättre.

Det innebär att:

  • Genom ett nytänkande och handlingskraftigt ledarskap driver vi ett systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen.
  • Vi arbetar professionellt utifrån utmanande och förankrade mål som utvecklar verksamheternas processer. Vi följer regelbundet upp genomförande och resultat.
  • Vi jämför aktivt vår egen verksamhet internt och externt och uppmärksammar goda exempel som underlag för verksamhets- och kvalitetsutveckling.
  • Tillsammans med medarbetarna och dem vi är till för, utvecklar vi verksamheten kontinuerligt.
  • Vi ger förutsättningar för ett ständigt lärande, byggt på reflektioner och analyser av både framgångar och misslyckanden.
 

Synpunkter

Trollhättans Stad vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet! Därför vill vi ha in så många synpunkter som möjligt på våra verksamheter, och lära av dessa. Oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. Din åsikt är värdefull för oss för att vi ska kunna utvecklas!

Dialog och synpunkter

Lämna in förslag, klagomål, frågor och diskutera med oss!

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

 

Jämförelser med andra

För att utveckla vår service och verksamhet behöver kommunen ibland jämföra sig med andra. Nedan hittar du mer information om hur kommunens verksamheter ser ut i jämförelse med andra.

I databasen Kolada hittar du tillgänglig statistik om kommunen, välj det område du vill veta mer om.
www.kolada.se (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-29 av KLALIW