Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre? Dina åsikter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ständigt kunna förbättras.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Så kan du framföra dina synpunkter

  • Digitalt via formuläret längst ner på denna sidan
  • Muntligt direkt till personalen
  • Skriftligt till en förvaltning eller lämna din skrivelse direkt till personalen. Blankett hittar du här.
  • Via e-post.
    E-postadresser hittar du under kontakt på samtliga sidor, ifall du hellre föredrar att skicka ett personligt mail.

Dina synpunkter är värdefulla!

Trollhättans Stad vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet.

Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter kommer du att få ett svar inom 7 dagar. Där anger vi hur dina synpunkter kommer att behandlas. Du kan även vara anonym.

Detta händer med dina synpunkter

Oavsett hur synpunkten har inkommit kommer den att dokumenteras och registreras (diarieföras). Vårt mål är att du också ska få återkoppling på att vi tagit emot din synpunkt samt vidtagna åtgärder.

Alla synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister, vilket är en viktig del i arbetet att utveckla och förbättra verksamheten.

Viktigt att veta

Alla inkomna synpunkter kommer att registreras som allmän handling. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen samt ta del av dina synpunkter.

Det finns några begränsningar och det är till exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning görs i alla inkomna synpunkter.

Självklart kan du lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte återkoppla till dig.

Inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter diarieförs och kan sökas upp i vårt diarium. Sök med fritext ”Synpunkt”, Informationstyp ”Handling” samt önskat intervall:

Gå till diariet här

Formulär

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter avser

Om du vill bli kontaktad av oss, var vänlig och fyll i önskade kontaktuppgifter nedan:

Vi genomför just nu en undersökning om hur du som invånare upplever att lämna in en synpunkt till Trollhättans stad. Om du väljer att lämna kontaktuppgifter kan du komma att få en enkät skickad till dig, antingen via e-post eller sms.

Relaterad information

Om dina synpunkter rör gator och vägar, gatubelysning, parker, lekplatser, motionsspår, idrottsanläggningar och andra anläggningar som vi ansvarar för hänvisar vi till felanmälan.

Gå till felanmälan

Om du inte vill lämna dina synpunkter via formuläret här på webben, så kan du också skriva ut det och skicka med vanlig post

Blankett för synpunkter och klagomål


Om ditt klagomål eller synpunkter rör Elevhälsans medicinska- och psykologiska insats samt i insatser av logopeder kopplat till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska du använda Utbildningsförvaltningens blankett för detta. 

Här kan du läsa mer och lämna synpunkt eller klagomål

Senast granskad 2024-05-07 av KLALIW