Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser, handlingar och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige, radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Du kan lyssna på radiosändningarna i efterhand på Radio Trollhättan. 

Radio Trollhättan

Kommunfullmäktige, webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start. 

Webbsändning kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens samordningsutskott

Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Kommunstyrelsens utskott för Agenda 2030

Nämnder

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden (från och med 2019-01-01)

Handlingar och protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnads- och trafiknämnden (till och med 2018-12-31)

Byggnads- och trafiknämndens handlingar och protokoll

Miljönämnden (till och med 2018-12-31)

Miljönämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Valnämnden

Valnämndens handlingar och protokoll

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens handlingar och protokoll (kommer inom kort)

Råd

Folkhälsorådets handlingar och protokoll

Funktionsrättsrådets handlingar och protokoll

Integrationsrådets handlingar och protokoll

Landsbygsrådets handlingar och protokoll

Seniorrådets handlingar och protokoll

Samrådet för finskt förvaltningsområde

Revisorer

Kommunrevisorernas nya protokoll och handlingar

Relaterad information

Enligt kommunallagen måste protokoll föras, på ordförandes ansvar, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Så här läser du protokoll
Sammanträdestider

Senast granskad 2023-01-25 av MARJOHNOR