Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser, handlingar och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen.

Person
Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

På radion

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Du kan lyssna på radiosändningarna i efterhand på Radio Trollhättan. 

Radio Trollhättan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Kommunstyrelsens jävsutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens samordningsutskott

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Nämnder

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden (från och med 2019-01-01)

Handlingar och protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnads- och trafiknämnden (till och med 2018-12-31)

Byggnads- och trafiknämndens handlingar och protokoll

Miljönämnden (till och med 2018-12-31)

Miljönämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Valnämnden

Valnämndens handlingar och protokoll

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens handlingar och protokoll (kommer inom kort)

Råd

Folkhälsorådets handlingar och protokoll
Handikapprådets handlingar och protokoll
Invandrarrådets handlingar och protokoll
Pensionärsrådets handlingar och protokoll

Samrådet för finskt förvaltningsområde

Revisorer

Kommunrevisorernas nya protokoll och handlingar

Kommunrevisorernas äldre minnesanteckningar

Relaterad information

Enligt kommunallagen måste protokoll föras, på ordförandes ansvar, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Så här läser du protokoll
Sammanträdestider

Senast granskad 2019-10-11 av Katarina Loodh