Handlingar och protokoll, Funktionsrättsrådet

Här kan du läsa protokoll från Funktionsrättsrådet, tidigare kallat Handikapprådet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Relaterad information

Funktionsrättsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Trollhättans Stad.

Läs mer om Funktionsrättsrådet

Senast granskad 2024-03-08 av JOADEBLA