Handlingar och protokoll, Funktionsrättsrådet

Här kan du läsa protokoll från Funktionsrättsrådet, tidigare kallat Handikapprådet.

Person
Agenda 22 samordnare Joakim de Blanche 0520-49 70 79
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Relaterad information

Funktionsrättsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Trollhättans Stad.

Läs mer om Funktionsrättsrådet

Senast granskad 2020-05-07 av katarina.loodh@trollhattan.se