Närbild, ordförandeklubba

Nämnder

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Person
Kommunsekreterare Izabel Johansson 0520-49 63 19
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Det finns åtta nämnder i Trollhättans Stad.

  • Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • Nämnderna genomför beslut som fattas i fullmäktige
Senast granskad 2020-05-07 av Katarina Loodh