Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalrådet representerar den politiska majoriteten. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är tillika kommunalråd. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunalråd

Att vara kommunalråd innebär att som förtroendevald ägna sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det handlar om allt från att företräda kommunen vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, medborgarkontakter, konferenser och sammanträden. I arbetet som kommunalråd ägnas mycket tid åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt.

En stor och viktig del av arbetet är att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen och händelser i kontakten med medborgarna.

Trollhättans Stad har tre politiker som arbetar som kommunalråd och en politiker som arbetar som oppositionsråd.

Peter Eriksson (M)

Kommunalråd Peter Eriksson (M), 100 procent

Peter Eriksson är ordförande i Kommunstyrelsen och ingår även i Kommunstyrelsens presidium.

 

Sofia Lindholm C

Kommunalråd Sofia Lindholm (C), 100 procent

Sofia Lindholm är 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och ingår även i Kommunstyrelsens presidium.

 

Ricky Karlsson KD

Kommunalråd Ricky Karlsson  (KD) 50 procent

 

Oppositionsråd

Trollhättans Stad har en politiker som arbetar som oppositionsråd. Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen. Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i Kommunstyrelsen och ingår i Kommunstyrelsens presidium.

Monica Hanson S

Oppositionsråd Monica Hanson (S), 100 procent

Monica Hanson är 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och ingår i Kommunstyrelsens presidium.

Relaterad information

Sök förtroendevalda

Senast granskad 2024-06-20 av KLALIW