vybild över båthamnen. En familj sitter vid kajkanten och blickar ut över båthamnen på Spikön på andra sidan.

Vision och mål

Trollhättans strategiska mål, vision och värderingar ligger till grund för hur vår verksamhet styrs och utvecklas.

Person
StadsdirektörUlrika Strandroth Frid
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2019-01-17 av Per Ivarsson