vybild över båthamnen. En familj sitter vid kajkanten och blickar ut över båthamnen på Spikön på andra sidan.

Vision och mål

Trollhättans strategiska mål, vision och värderingar ligger till grund för hur vår verksamhet styrs och utvecklas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans historia är byggd av människor som tillsammans visat initiativkraft, mod, innovations- och handlingskraft, egenskaper som också kommer att leda oss in i framtiden.

För att fortsätta utveckla Trollhättan i framtiden behöver vi vårda förtroendet för Trollhättans Stad och det vi gör. Förtroendet påverkar våra möjligheter att genomföra vårt uppdrag, attrahera nya medarbetare, få invånare att trivas och locka nya människor eller företag att satsa på en framtid i vårt område. Vår varumärkesplattform innehåller flera delar som hjälper oss att hålla fokus, arbeta i samma riktning och skapa en tydlig gemensam bild av oss.

Yngre tjej som håller om en äldre man

Ledord

Trollhättans Stad har fyra ledord ska genomsyra hela vår organisation, verksamhet och våra beslut: Mod, nytänkande, delaktighet och handlingskraft.

En grupp människor med händerna upp i luften

Vision

Vår vision beskriver vår gemensamma långsiktiga färdriktning och målbild för såväl platsen som den kommunala organisationen. Vad vi som stadens kommunala organisation strävar emot och vilken sorts stad Trollhättan ska vara i framtiden.

Kvinna som skissar upp på en tavla hur allt hänger ihop.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads viktigaste styrande dokument heter Mål- och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige den riktning Trollhättans Stad som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Lärare lutad över skrivbord och lyssnar på sina elever

Dialog och synpunkter

Lämna in dina förslag, klagomål, frågor och diskutera med oss!

Senast granskad 2019-12-11 av KATLOO