En grupp människor med händerna upp i luften

Vision

Trollhättans Stad har satt målet att Trollhättan ska ha 70 000 invånare 2030.

Person
StadsdirektörUlrika Strandroth Frid
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Vår vision

Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden.

 

Visionen beskriver den långsiktiga målbilden för hur platsen Trollhättan och organisationen Trollhättans Stad ska utvecklas. 

Trollhättans Stad består av många olika verksamheter, men vi tillhör samma organisation och strävar mot en och samma vision. Visionen hjälper oss att hålla fokus, arbeta i samma riktning och skapa en tydlig gemensam bild av vilka vi är och vart vi vill.

Senast granskad 2019-01-17 av Per Ivarsson