En grupp människor med händerna upp i luften

Vision

Vår vision beskriver vår gemensamma långsiktiga färdriktning och målbild för såväl platsen som den kommunala organisationen. Vad vi som stadens kommunala organisation strävar emot och vilken sorts stad Trollhättan ska vara i framtiden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vår vision, som hämtar kraft i vår historia och blickar stadigt mot framtiden, är: 

Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden.

Visionen beskriver den långsiktiga målbilden för hur platsen Trollhättan och organisationen Trollhättans Stad ska utvecklas. 

Trollhättans Stad består av många olika verksamheter, men vi tillhör samma organisation och strävar mot en och samma vision. Visionen hjälper oss att hålla fokus, arbeta i samma riktning och skapa en tydlig gemensam bild av vilka vi är och vart vi vill.

Senast granskad 2019-07-03 av KATLOO