Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens roll i kommunen liknar den roll regeringen har för hela Sverige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Nästa val beräknas äga rum söndagen den 9 september 2018. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsens utskott

I Trollhättan finns tre utskott som lyder under Kommunstyrelsen. Ett utskott är en grupp politiker inom Kommunstyrelsen som har hand om en viss fråga. Ledamöterna i utskotten är politiskt tillsatta.

Personalutskottet har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Produktions- och serviceutskottet hanterar frågor om bland annat intern service som posthantering, växel och reception, fastighetsförvaltning och service av egna fastigheter, väg- och parkunderhåll.

Utskottet för Social Hållbarhet hanterar bland annat frågor om folkhälsa, integration, jämställdhet och mångfald.

Kommunstyrelsens rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Under Kommunstyrelsen i Trollhättan finns fyra rådgivande organ. Folkhälsorådet, Invandrarrådet, Pensionärsrådet samt Handikapprådet.

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Presidium

Ordförande Paul Åkerlund (S)    

Ordförande (Mayor), Paul Åkerlund (S)

E-post: paul.akerlund@trollhattan.se

Mobilnummer: 070-5544456

Vice ordförande Monica Hanson (S)

Vice ordförande (Deputy Mayor), Monica Hanson (S)

E-post: monica.hanson@trollhattan.se

Mobilnummer: 070-1642454

2:e Vice ordförande Peter Eriksson (M)

2:e Vice ordförande (Opposition Leader), Peter Eriksson (M)

E-post: peter.eriksson@trollhattan.se

Mobilnummer: 070-1642480

 

Ledamöter för Kommunstyrelsen i Ciceron Webb

Sammanträdestider

Läs mer om Kommunstyrelsen

Dokument

Senast granskad: 2017-10-04 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)