Förvaltningar

I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunen har en så kallad förvaltningsorganisation. Det är den politiska organisationen som styr de anställda i förvaltningarna.

Trollhättans Stad har sju förvaltningar och närmare 5 000 anställda. Chef över förvaltningarna är stadsdirektör Said Niklund.
 

Senast granskad 2021-03-17 av SANLIN