Förvaltningar

I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Person
Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kommunen har en så kallad förvaltningsorganisation. Det är den politiska organisationen som styr de anställda i förvaltningarna.

Trollhättans Stad har sju förvaltningar och närmare 5 000 anställda. Chef över förvaltningarna är stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.
 

Senast granskad 2019-02-19 av clara.bengtsson@trollhattan.se