Förvaltningar

I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Person
StadsdirektörUlrika Strandroth Frid
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kommunen har en så kallad förvaltningsorganisation. Det är den politiska organisationen som styr de anställda i förvaltningarna.

Trollhättans Stad har från och med 1 januari 2003 åtta förvaltningar och tillsammans mer än 4 300 anställda. Chef över förvaltningarna är Stadsdirektör Annika Wennerblom.
 

Kommunens förvaltningar

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete riktar sig till dig som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
 • Kommunstyrelsens förvaltning

  Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Trollhättans Stad, kommun och regionen. Kommunstyrelsens förvaltning
 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  Kultur- och fritidsförvaltningen har till uppgift att främja kultur- och fritidsutbudet för alla kommuninvånare och att se till att Trollhättans Stads invånare och turister trivs. Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Miljöförvaltningen

  Miljöförvaltningen arbetar för att alla ska ha tillgång till en bra miljö och en god hälsa. Miljöförvaltningen
 • Omsorgsförvaltningen

  Vi ger vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen.  Omsorgsförvaltningen
 • Serviceförvaltningen

  I Serviceförvaltningen samlas måltidsproduktion, lokalvårdsorganisation och den verksamhet som bland annat ansvarar för produktion och underhåll av vägar och parker. Serviceförvaltningen
 • Stadsbyggnadsförvaltningen

  Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, färdtjänst och kollektivtrafik. Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen

  Utbildningsförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under Utbildningsnämndens ansvarsområden. Förvaltningen arbetar med utbildning för barn, unga och vuxna. Utbildningsförvaltningen
Senast granskad: 2014-06-25 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)