Serviceförvaltningen

I Serviceförvaltningen samlas måltid och lokalvård samt Produktion och service

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Måltid och lokalvård

Verksamheten inom Måltid och lokalvård är både intäkts- och anslagsfinansierad. Den bedrivs inom förskola, skola, äldreomsorg, stadshuset samt vissa allmänna ytor i staden. Man tillhandahåller måltids- och lokalvårdsservice i Trollhättans Stads egen regi, fördelat på cirka 300 medarbetare. 

Produktion och service

Produktion och Service utgör det andra benet inom förvaltningen. Verksamheten är intäktsfinansierad genom försäljning till Trollhättans Stads förvaltningar och bolag och består av totalt cirka 90 medarbetare och omsätter cirka 160 miljoner kronor. Tjänster som tillhandahålls är markentreprenader, grönyteskötsel, väghållning, fordons- och verkstadsmekaniskt arbete, transporttjänster och förrådstjänster. Inom verksamheten finns också posthantering, fastighetsförvaltning samt fastighetsservice.

Senast granskad 2023-11-17 av PERIVA