Serviceförvaltningen

I Serviceförvaltningen samlas måltidsproduktion, lokalvårdsorganisation och den verksamhet som bland annat ansvarar för produktion och underhåll av vägar och parker.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Serviceförvaltningen består av två kontor

Verksamheten inom "Kontoret för Måltid och Lokalvård" är både intäkts- och anslagsfinansierad. Den bedrivs inom förskola, skola, äldreomsorg, stadshuset samt vissa allmänna ytor i staden. Kontoret tillhandahåller måltids- och lokalvårdsservice i stadens egen regi, fördelat på cirka 300 medarbetare. 

Kontoret för Produktion och Service utgör det andra benet inom förvaltningen. Verksamheten är intäktsfinansierad genom försäljning till Trollhättans Stads förvaltningar och bolag och består av totalt cirka 120 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor De tjänster som tillhandahålls är markentreprenader, grönyteskötsel, väghållning, fordons- och verkstadsmekaniskt arbete, transporttjänster och förrådstjänster. Inom verksamheten finns också tryckeri, posthantering, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt stadens växel och reception.

Senast granskad 2018-01-24 av Katarina Loodh