Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under Utbildningsnämndens ansvarsområden. Förvaltningen arbetar med utbildning för barn, unga och vuxna.

Person
Förvaltningschef Karin Persson 0520 - 49 76 71
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Relaterad information

Utbildningsnämnden

Senast granskad 2020-01-21 av Per Ivarsson