barn

Barnomsorg - förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kunskapsäventyret börjar i förskolan! Vi erbjuder förskola och barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år. Med barnomsorg menar vi förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Du kan välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi.

I Trollhättan finns många förskolor.

Barnen kan vara i förskolan när de är från 1 till 5 år gamla.

Det är gratis för barn som bara är på förskolan 15 timmar varje vecka, om barnen är 3 till 5 år gamla.

I Öppen förskola kan barn och föräldrar träffas och leka.

Om du har frågor om förskolan ska du ringa till kommunens växel på telefonnummer 0520-49 52 72 eller skicka e-post till: barnomsorg@trollhattan.se

 

Verksamhet

Barnomsorg, förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 46183

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Barn mellan 1-5 år

Är ditt barn i ålder 1-5 år erbjuder vi plats i förskola eller pedagogisk omsorg den tid du arbetar, studerar, är föräldraledig för vård av annat barn eller aktivt söker arbete. Är du föräldraledig eller är arbetslös erbjuds ditt barn plats i genomsnitt 15 timmar/vecka under hela året. Samma rätt har ditt barn om det av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Barnet kan även ha rätt till förskoleverksamhet om det har ett eget behov på grund av familjens situation.

Utökad tid i förskola

Om ditt barn har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av mer tid i förskola eller fritidshem, än vad du som vårdnadshavare annars har rätt till enligt regelverk, kan du som vårdnadshavare ansöka om det. Detta kan påverka barnomsorgsavgiften.

Kontakta rektor på ditt barns förskola om du vill veta mer om vad som gäller kring utökad tid och ansökan om utökad tid! 

Om ditt barn inte har någon placering i förskola/fritidshem måste ni ansöka om det. Information om hur du ansöker om förskoleplats finns här!


Undervisning i förskolan - för ditt barns kunskapsutveckling

Klicka här för att se filmen direkt på Youtube


Klicka här för att läsa mer om förskolan i Trollhättans Stad!

Klicka här för att läsa mer om Pedagogisk omsorg i Trollhättans Stad!

Barn från 6 år

Från 1 juli det år ditt barn fyller 6 år kan du ansöka om plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Ditt barn har rätt till plats den tid som du behöver för att arbeta eller studera. Vi erbjuder också plats om ditt barn har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Fritidshem erbjuds till och med 30 juni det år eleven fyller 13 år. 

Klicka här för att läsa mer om fritids och fritidshem i Trollhättans Stad

Öppna förskolan

Öppen förskola vänder sig till alla barn i ålder 0-6 år. Till Öppna förskolan följer du eller annan vuxen med barnet och ni deltar tillsammans i verksamheten.

Om öppna förskolan

Alla barn i Trollhättans Stads förskolor skall ges en god lärmiljö av hög kvalitet. Kunskapsuppdraget har enligt Läroplanen för förskolan 98/16 och skollaget förtydligats och utökats. 

Under semesterperioden samordnar oftast förskolor och fritidshem sina verksamheter. Ditt barn kan då få vistas tillfälligt på en annan förskola/fritidshem.

Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Närbild på en kulram

Regler för barnomsorgsavgift i Trollhättans Stad

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Förskolesystem

I Trollhättans Stads förskolor, skolor och fritidshem används digitala system som stöd för lärande och kommunikation. Två viktiga system är TED, som används bland annat för närvaro och vistelsetider, samt lärplattformen Its Learning som används

E-tjänster, Barnomsorg

Här kan du ansöka om barnomsorg, antingen via inloggning till e-tjänst eller med blankett. Du kan också säga upp plats, anmäla ändrad placeringsgrund/vistelsetid samt ändra eller lämna ny inkomstuppgift.

en bild från en karta

Hitta våra enheter via webbkartan

Klicka på länkarna nedan för att öppna interaktiva kartor där du kan söka efter förskolor och skolor i Trollhättans Stad.

En film

Filmer om förskolan

Nu finns en film som på ett enkelt sätt förklarar den svenska förskolan och vad man som vårdnadshavare kan förvänta sig av förskolan i Trollhättan.

Relaterad information

Läs vår informationsfolder på olika språk!

Arabiska

Bosniska, serbiska, kroatiska

Engelska

Somaliska

Svenska

Läroplan förskola

Läs eller ladda ned läroplan för förskola på Skolverkets hemsida. 

 

 

 

Senast granskad 2023-01-24 av AGNKIL