Fritidshem

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Viktig information:
Förändrade öppettider på Fritids från april 2020! Läs mer här! 


Fritidshem 6-12 år

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med 30 juni det år då de fyller 13 år. Verksamheten möjliggör för dig som vårdnadshavare att arbeta eller studera. Fritidshemmen finns i anslutning till skolorna och tar emot elever den del av dagen som de inte är i förskoleklassen eller i skolan.

Tillsammans med skollagen är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet verksamhetens viktigaste styrdokument. Fritidshemmen kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, främja allsidiga kontakter och social gemenskap men också erbjuda vila, lek, rörelse och skapande arbete. 

Fritidshemsplacering kvällar, nätter och helger

Har du ett arbete som innebär att ditt barn har behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helger kan du ansöka om en kompletterande plats på den förskola som har öppet dygnet runt. Ditt barn kommer då att vara inskrivet på ordinarie fritidshem under dagtid och övrig tid ha en placering på förskolan Vällingklockan.

Lovdagsverksamhet

Från och med årskurs 4 kan du välja att ditt barn har fritidshemsplats bara under skolloven s.k. lovfritids. I mån av plats kan även yngre elever erbjudas lovdagsverksamhet. Du betalar en avgift per anmäld dag och får en faktura efter lovet.

 
tjej hoppar hage

Nya öppettider på fritidshem

Från april 2020 införs gemensamma öppettider på Trollhättans Stads fritidshem och inom pedagogisk omsorg. Samtliga verksamheter kommer att hålla öppet vardagar kl 06:00-18:00.

E-tjänster, Barnomsorg

Här kan du ansöka om barnomsorg, antingen via inloggning till e-tjänst eller med blankett. Du kan också säga upp plats, anmäla ändrad placeringsgrund/vistelsetid samt ändra eller lämna ny inkomstuppgift.

Närbild på en kulram

Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Relaterad information

Grundskolor

Senast granskad 2016-03-10 av Andreas Gleisner