Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 72 16 0520-49 71 25 0520-49 72 05

Barnomsorgshandläggarna har telefontid vardagar 08:00-10:00

Använd vår E-tjänst för att

  • Ansöka om plats till kommunala förskoleverksamheter och fritidshem.
  • Lämna eller ändra inkomstuppgift
  • Säga upp plats.

Du är skyldig att meddela oss när familjeförhållanden ändras, till exempel vid separation eller nytt sammanboende. Du kan även anmäla att ni önskar delad faktura om barnet bor växelvis hos er.

Till e-tjänsterna

Genom att du registrerar dina uppgifter samtycker du, enligt personuppgiftslagen (PuL), till att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas.

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Du kan också ansöka om, eller säga upp plats samt ändra eller registrera ny inkomst med blanketter. 

Till blanketterna

Du är alltid välkommen att kontakta Utbildningsförvaltningen för råd och hjälp.

Vill du anmäla ditt barn till en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem vänder du dig direkt till den önskade verksamheten. 

Ansöka om plats - steg för steg

Steg 1 – Lämna ansökan

Du anmäler ditt barn till Trollhättans stads förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg via kommunens e-tjänst. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett. Blanketten kan du skicka till oss eller lämna på den förskola/fritidshem där du ansöker om plats.

I ansökan anger du när du önskar plats för ditt barn. Placeringsdatum är när du önskar att inskolningen börjar. Du fyller i vilket skolområde samt vid vilken förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem du önskar plats i första hand. Vi ser gärna att du ansöker senast fyra månader innan önskad start.

Steg 2 – Ansökan registreras

Vi tar emot din ansökan. Innan den registreras kontrollerar vi att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift till Trollhättans Stad. Vi kontaktar dig om något är oklart.

Din ansökan registreras och eventuell förtur läggs in. Din ansökan får ett ködatum som blir utgångspunkt för din plats i kön. Ködatum kan tidigast bli fyra månader före önskat startdatum. Om flera barn har samma ködatum turordnas barnen efter födelsedatum och det äldsta barnet kommer först.

Genom vår platsgaranti erbjuds oplacerade barn plats i kommunal verksamhet inom fyra månader från ködatumet.Gäller din ansökan byte av förskoleverksamhet blir den aktuell i samband med att 6-åringarna slutar i förskolorna. Övrig tid på året erbjuder vi i första hand lediga platser till barn som saknar plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Av skollagen 8 kap 14 § framgår att när vårdnadshavare har önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Skolverket

Servicedeklaration för förskola

Steg 3 – Platser fördelas

Lediga platser fördelas utifrån köordningen. Om du ansökt i god tid kan du vänta besked 2 månader innan önskad start. Vi kan inte garantera att du får ditt förstahandsval. Om vi inte kan erbjuda det du önskat i första hand kontaktar vi dig och frågar om du vill:

  • Tacka ja till en annan plats och stå kvar i omplaceringskön till ditt förstahandsval.
  • Tacka nej till en annan plats och vänta i kön tills du erbjuds ditt förstahandsval. 

Steg 4 – Placering erbjuds

Vi skickar hem ett erbjudande om plats tillsammans med en schemablankett. Du kan välja att antingen tacka ja eller nej. Tackar du nej till ditt förstahandsval tar vi bort din ansökan ur kön.

Om Du tackar ja ska du:

  • Innan platsen startar lämna inkomstuppgift via vår e-tjänst eller på blankett.
  • Senast på inskolningens första dag lämna placeringserbjudandet till den enhet där du fått plats för ditt barn.
  • Tillsammans med personalen komma överens om schematiderna och fylla i schemablanketten. 

Om Du tackar nej ber vi dig att:

  • Snarast lämna besked till Utbildningsförvaltningen.
  • Skicka tillbaka placeringserbjudandet till oss eller meddela oss via e-post. 

Önskar du mer information är du välkommen att kontakta Utbildningsförvaltningen.

Lämna/ ändra inkomstuppgift

Den avgift du debiteras räknas ut efter ditt hushålls gemensamma avgiftsgrundande bruttoinkomst och regleras i en maxtaxa. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du den högsta avgiften. Det är du som ansvarar för att de uppgifter som påverkar avgiften är korrekta. Aktuell inkomst anmäler du via vår e-tjänst. På hemsidan finns också möjlighet att skriva ut en blankett.

E-tjänst inkomstuppgift (kräver e-legitimation)

Blankett: inkomstuppgift

Inkomstkontroll 

Varje år kontrollerar vi att du har debiterats rätt avgift. Dina lämnade uppgifter jämförs mot hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs två år efter det aktuella året. Visar det sig att du betalat för låg avgift får du en faktura på mellanskillnaden. Har du betalat för hög avgift betalar vi tillbaka beloppet. Belopp under 300 kronor justeras inte.

Anmäla ändrade familjeförhållanden

Avgiften påverkas om du blir ensamstående eller om du blir sammanboende. Därför ska du anmäla när dina familjeförhållanden ändras. Gör anmälan via blanketten; Ändrade familjeförhållanden eller via e-post. Ändringen registreras, efter kontroll mot folkbokföringen, från första dagen nästkommande månad.

Blankett: Ändrade familjeförhållanden

Begära delad faktura

Är ni överens om att barnet ska bo växelvis hos er kan ni anmäla att ni vill dela avgiften. Ni får då varsin faktura från oss för barnets plats. Var och en betalar sin del av avgiften efter sitt eget hushålls gemensamma bruttoinkomst.

Anmälan om delad faktura gör ni på blanketten; Överenskommelse om delad faktura. Överenskommelsen gäller tidigast månaden efter att blanketten har inkommit till Utbildningsförvaltningen. På samma blankett kan ni också göra ändringar och begära avslut av delad faktura. Om en av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen övergår hela platsen till den andra vårdnadshavaren.

Blankett: Delad faktura

Säga upp plats

När ditt barn helt slutar i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska du säga upp platsabonnemanget i god tid. Uppsägningstiden är 2 månader från det datum när uppsägning registrerats hos Utbildningsförvaltningen. Uppsägning gör du via kommunens e-tjänst. Du kan också göra uppsägningen på en blankett. När ditt barn utan uppehåll byter mellan två verksamheter inom Trollhättans stads regi behöver du inte säga upp platsen. 

Om ditt barn uteblir från sin plats i två månader, utan giltig orsak, kan platsen sägas upp av förskolechefen/rektorn.

E-tjänst (kräver e-legitimation)

Blankett uppsägning

Senast granskad: 2018-01-30 | av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)