Fotografiet föreställer en pojke som sitter och läser en bok vid sin skolbänk. Pojken ler stort med hela ansiktet. Han är klädd i en svart tröja med guldiga ränder.

Grundskola

Du kan som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst. Det kan vara skolan i ditt närområde eller någon annan skola.

I kommunens grundskolor finns flera tusen barn och ungdomar.

Du kan välja vilken skola du vill för ditt barn.

När barnen är 6 år gamla får de gå i grundskoleklass om de vill.

När barnen är 7 år till 16 år gamla är det lag att gå i skolan.

I Trollhättan har vi också fristående skolor. 

De skolorna drivs inte av kommunen.

Fristående skolor kallas också ibland för friskolor.

Om du har frågor om grundskolan ska du ringa till kommunens växel telefonnummer 026-24 00 00. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Grundskolan omfattar förskoleklass och nioårig grundskola. Skolbarnsomsorg och  fritidshem finns integrerat på nästan alla skolor. Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år.

Om förskoleklass

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider och lov. När förskoleklassen slutar för dagen kan ert barn ha en plats på fritidshemmet.

För förskoleklass gäller följande:

Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten.

  • Förskoleklass är obligatorisk.
  • Rektor är ansvarig för verksamheten.
  • Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • Stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • Lek, skapande, utforskande och undervisning är viktiga delar i verksamheten.
  • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
  • Främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Senast granskad 2022-08-15 av ANDGLE