Lov, ledighet och schema

Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. Beslutet tas av rektor eller den rektor utser. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För längre ledighet - mer än tio dagar i följd, eller mer än tio skoldagar innevarande läsår - krävs synnerliga skäl. Detta kan behöva styrkas av annan än vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Vid beviljad ledighet ska elev och vårdnadshavare få information från skolan om vad klassen ska arbeta med i de olika ämnena.

Under de perioder då eleverna har nationella prov beviljas i regel inte ledighet. På skolverkets hemsida finns information om provdatum.

Läs mer hos Skolverket

Gammaldags griffeltavla med texten "Skolstart" och "Låt stå".

Terminstider, lovdagar

Här får du information om när skolan börjar och slutar, lov och kompetensutvecklingsdagar. 

Schema

Ditt barns skolaschema ser du som vårdnadshavare i Edlevo-appen.

Relaterad information

Här kan du läsa om hur du anmäler frånvaro, gör ledighetsansökan, anger vistelsetider i förskola/fritids samt ändrar dina uppgifter i  vårt närvaro- och schemasystem:

Edlevo för Vårdnadshavare

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO